Eskişehir’de gençliğe uygulanan baskılar zirve yaptı!

Bildiğimiz üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP iktidarı, Fethullah Gülen cemaatiyle mücadele bahanesiyle OHAL ilan etti. Bunun sonucunda cemaatle hiçbir vakit ilişkilenmeyen binlerce kamu emekçisi de işinden oldu, açığa alındı, hapsedildi. Peki, bu OHAL süreci öğrenci gençliğe nasıl yansıdı? Şöyle ki; sayıları yüzlerle ifade edilen ve kampüslerini bugüne dek AKP’ye, cemaatlere ve diğer gerici odaklara dar etmiş olan öğrenci gençlik bu süreçte hukuksuz soruşturmalara, kredi-burs kesmelere, okuldan ve yurtlardan atılmalara maruz kaldılar.

Eskişehir’de kent nüfusunun büyük çoğunluğu olan öğrenci gençliğin nispi olarak politik duruşu sebebiyle bu saldırılar 15 Temmuz’dan yaklaşık 1 sene önce başlamıştı. Sıradan basın açıklamalarına yüzlerce polis yığarak, bir tane afiş için üniversite kampüsünü polis ordusuyla doldurarak gençliği sindirmeye çalıştılar. Tabii ki bunlar hiçbir fayda etmedi. OHAL ile birlikte birçok yetkiyi gasp eden AKP iktidarı bu sefer de Eskişehir’deki öğrencilere hem adli soruşturmalar hem de okul soruşturmalarıyla organize bir biçimde hücum etti. Bunlar da hiçbir fayda etmeyince geçtiğimiz iki hafta içerisinde daha farklı bir saldırı başlattılar. Eskişehir’de ne kadar sosyalist öğrenci varsa onların, onlara selam verenlerin, kantinde yanlarına oturanların öğrenim kredilerini kestiler, KYK yurtlarından attılar. Öğrenim kredisi alan Devrimci İşçi Partili tüm yoldaşlarımız da bu öğrencilerin içindedir. Öğrencilerin büyük bir kısmına kredisinin neden kesildiği bile tebliğ edilmedi. Tebliğ edilen arkadaşlarımıza gösterilen sebeplerin de hiçbir gerçekliği yok. Eskişehir’den DİP’li Öğrenciler olarak diyeceğimiz şudur: Fazlasıyla geri aldığınız 425 lira öğrenim kredisi zaten hiçbir öğrenciye yetmemekte. Bu yıla kadar başka başka kaynaklar yaratıp da yaşamımızı ve mücadelemizi sürdürdük. Bizleri 425 lira ile “terbiye” edebileceğinizi sanıyorsanız çok büyük yanılgı içerisindesiniz. Dönün ve geleneğimize bakın. Bizler devrim mücadelesi yolunda en ufak bir korku barındırmadan, her türlü bedeli ödemeye hazır bir biçimde yürüyen devrimci önderlerin ellerindeki kızıl bayrakları bugün sımsıkı tutanlarız!

Eskişehir'den DİP'li Öğrenciler

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ağustos 2017 tarihli 95. sayısında yayınlanmıştır.