Yasin Çakır un fabrikasında onur ve ekmek mücadelesi 1. ayında

Eskişehir’de bulunan Yasin Çakır un fabrikasında öncü işçiler DİSK’e bağlı Gıda-İş sendikasında örgütlendikleri için patron tarafından Kod 46 ve 49’la işten çıkarılmıştı. İşten çıkarılan işçiler bunun üzerine kapı önünde bir direniş başlatmışlardı. Devrimci İşçi Partisi 1. ayına varan direnişe yeniden bir dayanışma ziyaretinde bulundu ve Gerçek gazetesinin son sayısını işçilere ulaştırdı. 26 gündür fabrikanın önünde yağmur, soğuk demeden direnişte olduklarını, bu direnişin kendilerini daha da kenetlediğini dile getiren işçiler, çalışırken ne kadar insanlık dışı koşullarda olduklarını fark ettiklerini, bu direnişin ekmek ve onur mücadelesi olduğunu söylediler.

Yasin Çakır un fabrikasında çalışan işçiler, direnişleri öncesinde günde 12 saat boyunca doğru düzgün mola bile vermeden, 50 kiloluk un çuvalları taşıdıklarını ve buna karşın hem asgari ücretin altında ücret aldıklarını hem de insanca davranış görmediklerini dile getiriyor. Ağır şartlarda hata yapan işçilerin azarlanıp aşağılandığını, insanlık onuruna yakışmayacak şekilde davranan müdürlerinin olduğunu aktaran işçiler, sadece ücret için değil, insana yaraşır şekilde davranılmadığı için de sendikalı olduklarının altını çiziyor. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, haklarını almak için yılmadan, usanmadan direnmeye ve tek yumruk halinde mücadeleye devam ediyorlar.

İşçilerin direnişlerinin yanı sıra yasal süreç de devam ediyor. Sendika ile patron arasında arabuluculuk görüşmeleri sürüyor. İkinci arabuluculuk görüşmesi 15 Kasım’da yapılacak. İşçilerin temel talebi sendikalarıyla işlerine dönmek ya da bütün kazanılmış haklarını, tazminatlarını alabilmek. Görüşme olumlu sonuçlanmazsa eylem ve etkinliklerini artırarak devam ettirmekte kararlılar.

Direnişteki işçiler öğretmenlerin 2 Kasım’da gerçekleştirdikleri iş bırakma eylemi sonrası yaptıkları basın açıklamasına destek verdiklerini, Eskişehir’de grevleri devam eden Atışkan Yapı işçilerini ziyaret ettiklerini belirttiler ve 6 Kasım’da düzenlemiş oldukları dayanışma etkinliğine verilen desteğin kendilerini daha da güçlü kıldığını ifade ettiler. İşçiler onur ve ekmek mücadelesinde birlik ve dayanışma konusunda yaptıklarıyla öğrenirken öğretmeye, örnek olmaya devam ediyorlar.

Yaşasın sınıf dayanışması!

Ayrı gayrı yok!