Newroz piroz be! Nevruz kutlu olsun! Kürtlerle barış ABD’yle savaş!

Savaşın, yoksulluğun ve esaretin pençesindeki halklar 21 Mart gününü büyük acılar içinde karşılıyor. Kürt halkı için bir kez daha Newroz bayramı ölümlerin ve esaretin gölgesinde kutlanacak. Biliyoruz ki bu topraklarda Newroz böyle Newroz olmuştur. Kürt halkının direnişi ve mücadelesi yasakları aşmış, meydanlara akmış, Newroz ateşleri direnişin ve özgürlük mücadelesinin sembolü olmuştur.

Elbette ki Newroz sadece Kürtlerin bayramı değildir. Ortadoğu’nun ve Asya’nın pek çok halkının ve Türklerin de kutladığı bir bayramdır. Ancak kardeşi ağlarken gülmek, komşusunun evi yanarken bayram etmek bize yakışmaz. Kürt kardeşimiz özgür değilse Türk emekçisi de özgür değildir. Bu yüzden Kürdün Newroz’u özgür olmadığı müddetçe Türk’ün Nevruz’u da Newroz olmalıdır.  Bu bilinçle Devrimci İşçi Partisi tüm halkların Newroz bayramını kutlamaktadır! 

Zalim Dehak’a karşı demirci Kawa’nın isyanını anlatan Newroz efsanesi bugün emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı mücadele anlamında günceldir. Günümüzün Dehakları sermayenin istibdadı ve emperyalizmdir! Tüm emekçi halkların yeri zalim Dehak’ların karşısında demirci Kawa’ların yanıdır.

Sermayeye ve emperyalizme karşı mücadelede halkların kardeşliği en önemli dayanak noktamızdır. Çünkü emperyalistler ve sömürgeciler halkları birbirine düşman ederek hâkimiyetlerini ve paylaşım kavgalarını sürdürmektedir.

Newroz’a giderken TSK ve ÖSO güçleri Afrin’e girmiştir. Yüz binlerce insan evini yurdunu terk etmiş. Binlerce insan ölmüştür. Bedel ödeyen başta Kürt halkı olmak üzere bu toprakların insanıdır. ABD emperyalizmi ise Afrin’i NATO ordusuna emanet etmekten memnundur. Bir sonraki aşamada Mınbiç tartışılmaktadır. ABD’nin niyeti Türk ordusunu kendi işgaline ortak etmektir. Paralı askeri yaptığı ÖSO’cuların yanına TSK’yı da katmaktır.

Türkün kardeşine ve komşusuna düşman olmasından tek fayda sağlayanın ABD emperyalizmi olduğu gün gibi açıktır. Kürtlerle savaşan ABD’yle barışmaktadır. Tutanakları tutulmayan, gizli pazarlıklardan Türk, Kürt, Arap ve Fars halklarının aleyhinde sonuçlar çıkmaktadır.

Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkını bölge çapında emperyalistlerin icazetiyle ezenler her daim kendi halklarının boynundaki emperyalist kemendin daha da sıkılaşmasına neden olmuştur.

Kürt halkı ise kendine ABD ve AB emperyalizminin kanatları altında bir gelecek vadeden, sömürgecilerle petrol açılımlarına bel bağlayan siyasetler yüzünden giderek daha fazla karanlığa sürüklenmektedir.

Tüm diğer halklar gibi Kürtler için de ABD himayesi özgürlüğün değil esaretin yoludur. Kawa’nın yolundan gidenler Dehakların askeri olamaz!

Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Farsıyla bu toprakların emekçi halklarına emperyalizm namına petrol bekçiliği yapmak değil hürriyetin neferi olmak, Kawa olmak yakışır!

Newroz vesilesi ile bir kez daha “Kürtlerle barış ABD’yle savaş” çağrımızı yineliyoruz.

Kürt halkına kardeşlik elini uzatırken, önce Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını ve İncirlik’in kapatılmasını savunuyoruz.

Türk ve Kürt emekçisini sermayenin istibdadına karşı ekmek ve hürriyet mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz!

Kürt halkının sahiplendiği tüm siyasetçiler serbest bırakılmalıdır! HDP’nin, HDP’li belediyelerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin üzerindeki baskıya son verilmesini istiyoruz!

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!

Newroz piroz be! Nevruz kutlu olsun!