Emperyalizme, şovenizme, barbarlığa ve istibdada karşı direnişin sembolü Nevruz kutlu olsun! Newroz Piroz be!

DİP Bildirisi

Bugün baharın gelişini, zalimlere karşı mazlumların direnişini sembolize eden Nevruz (Newroz) bayramıdır. Bu bayram Ortadoğu ve Asya’da çok geniş bir coğrafyada, pek çok millet tarafından kutlanır. Bizim yaşadığımız topraklarda bu bayram Kürt halkının zulme karşı direnişiyle bütünleşmiştir. Yıllar boyu devlet ricalinin himayesindeki resmi Nevruz törenleri ise gerçek bir bayram kutlamasından ziyade, Kürt halkının Newroz bayramını inkâr etmenin ve gölgelemenin aracı kılınmıştır. Bu yüzden yaşadığımız topraklarda bu bayram sadece Kürt halkının değil, her millet ve memleketten kapitalizmin ve emperyalizmin sömürüsü ve zulmü altında yaşayan tüm işçilerin, emekçilerin ve ezilenlerin Newroz bayramıdır.

Bu yıl Koronavirüs salgını dolayısıyla Newroz bayramının miting biçimindeki kitlesel kutlamaları iptal edilmiş bulunuyor. Ancak bu durum Newroz’un direniş içeriğini ortadan kaldırmıyor; bilakis bu durum bize insanlığın emperyalist-kapitalist barbarlığa karşı direnişini daha iyi kavramamızı sağlamalıdır. Çünkü bugün tüm dünyada milyonlarca insan bir virüsün değil özelleştirilmiş ve kâr güdüsüyle çökertilmiş sağlık sisteminin kurbanı olduğunu acı deneyimlerle fark etmektedir. Özgürlüğün, uygarlığın tek merkezi olarak kendini lanse eden emperyalist devletler virüs salgını karşısında felç olmuş durumdadır. Türkiye’de ise işçi ve emekçileri hiçbir tedbir almaksızın hınca hınç dolu servislere, metrolara, otobüslere doldurarak kalabalık fabrika ve işyerlerine yollayan ama tuzu kuru olanlara her türlü korunmayı salık veren bu düzen karşısında Türk ve Kürt emekçilerinin çıkarının nasıl ortak olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Nasıl Kürt halkı için Newroz bayramı hem bir coşku ve sevinç hem de Newroz meydanlarında, kurşunlarla vurularak, coplarla dövülerek, panzerlerle ezilerek can vermiş şehitlerin acı dolu anıları ise kendine “uygar” diyen barbar kapitalizmin sefaletinin karşısında her dilden, milletten, memleketten sağlık emekçilerinin erdemli mücadelesi insanlığın geleceği için umut veriyor. Bir kez daha bahar en zor koşullarda direnenlerin mücadeleleri eşliğinde bizleri karşılıyor.

Devrimci İşçi Partisi olarak “başka ulusu ezen bir ulus özgür olamaz” şiarı ile Türk ve Kürt halklarının, Türkçenin ve Kürtçenin tam eşitliğini savunuyoruz. Bu eşitlik sağlanıncaya kadar, Kürt halkı da en az Türk halkı kadar özgür oluncaya kadar 21 Mart’ı Newroz bayramı olarak kabul ediyor ve kutluyoruz.

Newroz vesilesi ile tüm işçi ve emekçileri şovenizme karşı halkların kardeşliğini savunmaya ve Kürt halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz!

Türk ve Kürt emekçisini sermayenin istibdadına karşı ekmek ve hürriyet mücadelesinde birleşmeye çağırıyoruz!

Kürt halkının sahiplendiği tüm siyasetçiler serbest bırakılmalıdır! HDP’nin, HDP’li belediyelerin, sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin üzerindeki baskıya son verilmesini istiyoruz!

Kürde özgürlük, Türke güvenlik vadeden ABD emperyalizminin, her iki halkın da özgürlüğüne düşman, güvenliğine tehdit olduğunu acı deneyimlerle tekrar gördüğümüz bir yılı geride bıraktık. Israrla ve kararlılıkla tekrar ediyoruz: Kürtlerle barış ABD’yle savaş!

Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Farsıyla bu toprakların emekçi halklarına emperyalizm namına petrol bekçiliği yapmak değil hürriyetin neferi olmak, zalim Dehaklara karşı Kawa olmak yakışır! Kurtuluş Ortadoğu Sosyalist Federasyonu’ndadır!

Nevruz kutlu olsun! Newroz piroz be!