Emperyalizm, istibdad, ırkçılık ve şovenizm kahrolsun! Nevruz kutlu olsun! Newroz pîroz be!

DİP Bildirisi

Balkanlarda Ortadoğuda ve Asyada birçok halkın baharı karşıladığı bir bayramdır Nevruz. Bu halklar içinde bayramı yasaklanan, serbest bırakıldığında ise bayramını çocuklarını polis ablukasında, gözaltılar ve baskılar altında kutlamak zorunda kalan Kürtlerdir. Yine de Kürt halkı binlerce yıldır olduğu gibi yine 21 Mart’ı, zalimlere karşı direnişinin simgesi haline getirdiği Newroz bayramı olarak kutluyor. Ateşler yakıyor, coşkulu halaylar çekiyor. Kürtler haksızlıklara, ezilmeye, hor görülmeye karşı alanları dolduruyor. Kürt halkı baskı ve zulüm altında olduğu müddetçe Nevruz her milletten dilden memleketten emekçiler, yoksullar için Newrozdur! Kürt halkının bayramı, tüm halkların mücadele, kardeşlik ve hürriyet bayramı Newrozu kutlu olsun!

Kürt halkının bayram coşkusunu gölgelemeye çalışan şovenizme karşı, Newroz, Türk işçi ve emekçilerinin de bayramıdır. Çünkü Kürt halkına bir bayramı çok görenler, ellerinde Türk işçilerini sömüren bir azınlığın sopasını tutmaktadır. İşçi sınıfı her zaman eşitlikten yanadır. Kürtçenin Türkçe ile eşitliğine karşı çıkanlar, İngilizceye Fransızcaya, Almancaya hayran olup Kürtçeye bilinmeyen dil muamelesi yapanlar, memleketin yüzde 1lik parababası sömürücü azınlığını emekçi halktan üstün görenlerdir. Kürtler haklarını her talep ettiğinde bileklerine kelepçe vuranlar, grevler yasaklarında, işçi eylemlerinde copuyla, gazıyla karşımıza dikilenlerdir. Bu yüzden, Newroz Türk işçisinin emekçisinin yoksulunun da bayramıdır! Newroz pîroz be!

Kürt mitolojisinde Newroz efsanesi, demirci Kawanın Asur kralı zalim Dehaka karşı mücadelesini anlatır. Kawa, Dehaka karşı halkına önderlik eder ve Dehak’ı sarayı ile birlikte yakar. Kawanın Dehaka karşı mücadelesini nereden okursanız okuyun, kimden dinlerseniz dinleyin, Kawanın yanında savaşanların Kürt köylüleri olduğunu duyarsınız. Kawa, Dehaka karşı mücadelesinde başka krallara, başka zalimlere değil, evlatlarını korumak isteyen Kürt halkına dayanmıştır. Bugün de böyle olacaktır. Kürt halkının mücadelesinde, zalim Dehak’ın sarayının yancısı Türk ya da Kürt burjuvazisine, başka halkları katleden Amerikan, İngiliz, Avrupalı emperyalistlere ve Siyonistlere yer yoktur. Kürt burjuvazisi halkın özgürlük mücadelesine her zaman ihanet etmiş ve yarın da bu mücadeleyi yarı yolda bırakacaktır.

Bugün yine açılım sözleri revaçta. Ancak Türk burjuvazisinin ve onun siyasî temsilcileri Kürtlere eşitlik, kardeşlik ve hürriyet vadetmiyor. Oylarını istiyorlar ama içeri buyur etme nezaketinden bile uzaklar. Türk emekçi halkının ananesi bu değildir. Bu sömürgeciliğin kibridir! Sömürgeci burjuvazinin planları dün de bugün de Kürt açılımı değil petrol açılımıdır. Yöntemleri imha ve asimilasyondur. Kardeşi kardeşe kırdırmaktır.

Kürt hareketi içinde son günlerde bir kez daha yeni bir açılım için işaret edilen ABD ise her zaman Kürtlerin özgürlüğünü emperyalist çıkarlara feda etmiş, günün sonunda NATO müttefiklerinin yanında durmuştur. Aynı şekilde Irakta reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerini sıklaştıran İsrailin dostu Kürtler değildir. Siyonistler ticaret rekorlarını kırdığı, çaldığı Filistin gazını Avrupaya satmak için işbirliği aradığı  istibdad rejimi ile birliktedir. Ezilen Kürt halkının baharı, Türk, Arap, Fars tüm işçilerin, emekçilerin baharı olacaktır. İranda istibdadının canını aldığı Kürt kadını Mehsa Emininin tüm milletlerden mazlumları hürriyet için birleştirmesi bu baharın müjdecisidir.

Türk ve Kürt burjuvazisinin, emperyalistlerin ve Siyonistlerin kışı olacaktır. Zalimlere karşı yaşasın Newroz! Newroz pîroz be!

Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!

Başta Kürt halkı olmak üzere tüm mazlum halkların kendi kaderini tayin hakkı!

Kürtlerle barış ABDyle savaş!

Kahrolsun istibdad! Kahrolsun emperyalizm! Yaşasın Hürriyet!

Nevruz kutlu olsun! Newroz pîroz be!