World Revolution (Dünya Devrimi) dergisinin ilk sayısı çıktı!

Yunanistan’dan Ergatiko Epanastatiko Komma (EEK, İşçilerin Devrimci Partisi), Arjantin’den Partido Obrero (PO, İşçi Partisi) ve Uruguay’dan Partido de los Trabajadores (PT, İşçi Partisi) ve Türkiye’den Devrimci İşçi Partisi’nin ortak uluslararası teorik-politik yayını World Revolution’ın ilk sayısı çıktı. Nisan ayında Arjantin'de PO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası konferansta uluslararası akımımızın ileriye dönük atılacak adımlarından biri olarak karar altına alınan bu dergi, dünya çapında işçi sınıfının öncülerine, mücadele eden unsurlarına devrimci Marksizm’in teorisiyle politikasıyla sesleniyor. “Sosyalist dünya devriminin inşası için ileri” şiarıyla çıkan dergi İngilizce ve İspanyolca olmak üzere iki dilde yazılardan oluşuyor.

Derginin “Neden Dünya Devrimi?” başlıklı başyazısını Savas Michael-Matsas kaleme aldı. Beş dosyadan oluşan ilk sayının birinci dosyası dünya durumu üzerine: Bu dosyada PO’nun tarihsel liderlerinden Jorge Altamira’nın “Dünya Panoraması”, Levent Dölek’in “Rusya ve Çin emperyalist mi?”, Gabriel Solano’nun “IMF’nin vesayeti altında Arjantin” başlıklı yazıları yer alıyor. Karl Marx’ın 200. doğum yılına adanan ikinci dosyada ise Savas Michael-Matsas ve DİP Genel Başkanı Sungur Savran Marx’ı ve Das Kapital’i anlatıyor. Kadınların kurtuluşu başlıklı dosya, yoldaşımız Armağan Tulunay’ın Ekim devrimi ve kadınları konu alan “Özgürlüğe yürüyen kadınların ülkesi” başlıklı yazısı ve Olga Viglieca, Cintia Frencia, Jorge Altamira imzalı “Marksizm ve kadınların kurtuluşu” başlıklı yazıdan oluşuyor. Tarih dosyası Daniel Gaido’nun “Emperyalizm üzerine çalışmalar (I)” yazısı ve PT’nin sözcülerinden Nicolás Marrero’nun “Uruguay Komünist Partisi’nin 1968-1973 yılları arasındaki stratejisi” başlıklı yazılarını içeriyor. Derginin Uluslararası Faaliyet başlıklı son dosyasında, bu yaz Yunanistan’ın Eritrea kentinde düzenlenen Avrupa-Akdeniz Buluşması’nın sonuç bildirgesi yer alıyor.

Derginin PDF'ini indirmek için buraya tıklayın.