Elinizi çocuklarımızın üstünden çekin, karma eğitime dokunmayın!

Elinizi çocuklarımızın üstünden çekin, karma eğitime dokunmayın!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “kız çocuklarını erkeklerle aynı okula göndermem diyen velileri ikna etmek için gerekirse kız okulları açabilmeliyiz” sözleri üzerine karma eğitim tekrar tartışma konusu oldu. Tekrar diyoruz çünkü bakanın, Milli Eğitim Müsteşarlığı (2013-2018) döneminde “karma eğitim zorunlu değil” açıklaması da o dönem çok konuşulmuştu. Karma eğitimin önümüzdeki günlerde iktidarın atacağı adımlarla tekrar gündeme geleceği aşikâr. Peki, karma eğitim nedir, işçi sınıfı için neden önemlidir?

Karma eğitim kız ve erkek öğrencilerin aynı okulda, bir arada okumalarını sağlayan eğitimdir. Karma eğitim, eğitimin bir kamu hizmeti olması sebebiyle bu hizmetin erkek ve kız çocuklarına eşit bir şekilde verilmesini sağlayan eğitim modeldir. Aynı zamanda, kadın ve erkeklerin eğitim hakkı ve olanaklardan ortak program temelinde, eşit şekilde yararlanması ve eğitim-öğretim süreçlerinde cinsiyet ayrımına yer verilmemesidir. Çünkü eğitimde fırsat ve imkân eşitliği için çocuklarımız kız veya erkek olmasına bakılmaksızın “insan” olarak değerlendirilir. Tarlada, sokakta, işyerinde ve fabrikada yan yana olacak olan çocuklarımızın, bu alanlarda bir araya gelmeden önce sınıflarda yan yana oturarak birlikte öğrenerek, paylaşarak, yaşayarak büyümeleri demektir.

Nitelikli, parasız ve karma eğitim çocuklarımızın hakkıdır!

Cinsiyet ayrımına dayalı eğitimi türlü gerekçelerle (dini görüş, başarı, okullaşmanın artması, demokratik seçim hakkı vb.) savunanlar, sadece sınıfların ve okulların değil mesleklerin de cinsiyete göre ayrılmasına zemin hazırlar. Mesleki ve teknik ortaöğretimde hâlihazırda cinsiyetçi işbölümüne dayanan kız meslek liseleri de cinsiyete dayalı emek piyasasını canlı tutmaktadır. Kadınların her düzeyde erkeklerle eşit eğitim hakkının sigortası olan karma eğitim uygulamasının, cemaatçi projelerin ve cinsiyet ayrımcı piyasanın çıkarına hizmet edecek şekilde gasbedilmesine hayır diyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki; toplumda meydana gelecek bir ayrışma işçi sınıfı içinde de bir ayrışma anlamına gelecektir. Eğitimin niteliğini artırmak için; öğretmen açıklarını, kadrosuz çalışmayı, kalabalık sınıfları, eğitimdeki eşitsizlikleri sorun olarak görmeyenlerin, kız ve erkek çocuklarının aynı sınıfta yan yana oturmalarını sorun olarak görmelerini ve bunu işçi emekçi halkın bir sorunuymuş gibi göstermelerini reddediyoruz. Her kademe ve düzeyde parasız, bilimsel, anadilinde ve karma eğitimi savunuyoruz.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ağustos 2023 tarihli 167. sayısında yayınlanmıştır.