Gebze’de metal işçisi kadınlar 8 Mart için alanları doldurdu!

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 7 Mart Perşembe günü Gebze Kent Meydanı’nda kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın Komisyonu’nun çağrısı ile 200’ün üzerinde metal işçisi kadın meydanda buluştu. “Haklarımızdan, eşitlik mücadelemizden vazgeçmiyoruz” diyen metal işçisi kadınlar sloganlarıyla, sıkılı yumruklarıyla, coşkularıyla alanı doldurdu.

Kadınlar eylem boyunca sık sık “Sendika, sigorta, güvenceli iş!”, “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması!”, “Her kadına iş, her iş yerine kreş!” ve “Kadın yaşam özgürlük!” sloganları attılar. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediklerini, kadınları şiddete karşı koruyan 6284’ün etkin uygulanmasını ve iş yerinde şiddet ve tacize karşı uygulanan ILO 190 sözleşmesinin onaylanmasını talep ettiklerini haykırdılar.

Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu adına basın açıklamasını Gebze 1 Nolu Şubeden Emine Azak ile Gebze 2 Nolu Şubeden Kezban Türkmen okudu. Basın açıklamasında aşağıdaki talepler yer aldı:

 • Kadının üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikalar hayata geçirilmeli, ücretsiz kreş ve yaşlı bakımevleri yaygınlaştırılmalıdır. Her mahalleye, sanayi bölgesine ücretsiz, nitelikli kreşler açılmalıdır.

 • Çalışma yaşamında kadın-erkek tüm işçiler, sayı sınırı olmadan, kreş hizmetlerinden faydalanmalıdır. Ebeveyn izinleri uygulanmalıdır.

 • Kadına yönelik her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı, eşitlik politikaları hayata geçirilmelidir.

 • İstihdamda eşitlik sağlanmalı, cinsiyetçi iş bölümü sonlandırılmalıdır.

 • Kadınlar için güvencesiz, evden çalışma gibi esnek çalışma biçimleri değil; güvenceli, düzenli ve sendikalı çalışma hayata geçirilmelidir.

 • İstanbul Sözleşmesi, ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

 • İş yerlerinde kadına yönelik erkek şiddeti ve tacize karşı önleyici politikalar ve prosedürler oluşturulmalı, bu konuda farkındalık çalışmaları, eğitimler yapılmalıdır.

 • Sendikalaşmanın önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

 • Toplumsal cinsiyete duyarlı işçi sağlığı ve iş güvenliği politikaları hayata geçirilmelidir.

 • Medeni Kanun’dan doğan haklarımıza, nafaka hakkımıza yönelik saldırılar son bulmalıdır.

 • Boşanmalar değil, şiddet ve taciz durdurulmalıdır.

 • Devlet, demokratik kurum ve kuruluşlar, emek ve meslek örgütleri, sendikalar toplumsal cinsiyet eşitliğini benimsemeli ve kadını güçlendirecek çalışmalar için bütçe ayırmalıdır.