Sputnik grevi kararlılıkla sürüyor!

Basın emekçilerinin son yıllardaki en önemli ve örgütlü mücadele örneği haline gelen Sputnik Türkiye grevi 80 günü aşkın bir süredir kararlılıkla sürüyor. Greve giden süreçte Sputnik Türkiye yönetimi, sendikal yetkiyi kazanan Türkiye Gazeteciler Sendikasını (TGS) ilk günden beri tanımamış, üyelerinin taleplerini yok saymış ve en sonunda sözleşme için oturulan masayı dağıtmıştı. Masayı dağıtmasının ardından TGS üyesi 24 çalışanı haksız ve hukuksuz biçimde işten çıkarmıştı.

Sputnik Türkiye yönetimi sendika ile sözleşme sürecinde tam bir işçi emekçi düşmanı gibi hareket ederek, zaten Rusya merkezli bir kuruluşta çalışmanın bir takım zorluklarıyla mücadele eden basın emekçilerine gerçek anlamda bir darbe vurmuş oldu. Sputnik Türkiye çalışanları örgütlü ve sendikalı çalışmanın hak olduğunu ve Türkiye’nin enflasyon koşulları düşünüldüğünde insanca yaşanacak bir ücreti hak ettiklerini ve bunun anayasal bir hak olduğunu defalarca vurgulamış olsalar da, Sputnik Türkiye yönetimi, çalışanlarını işten atma yolunu tercih etti. Bunun üzerine Sputnik basın emekçileri TGS öncülüğünde; masaya geri dönülmesi, atılan 24 üyenin işe iade edilmesi, sendikal hakların tanınması ve adil bir ücretin toplu sözleşme ile garanti altına alınması talepleriyle grev iradesini ortaya koydu.

Grev sürecinde bazı ‘muhalif’ ve ‘meslek büyüğü’ olmakla övünen programcıların açıkça grev kırıcılık yaparak programlarına dönmesi grevdeki Sputnik Türkiye basın emekçilerinin direncinden hiçbir şey eksiltmedi, aksine onların iradesini daha da güçlendirdi. Sputnik Türkiye basın emekçileri sınıf mücadelesi tarihi içinde özellikle basın emekçilerinin mücadelesinin çok önemli bir parçası olmanın ve tarihin doğru tarafında yer almanın verdiği gurur ve haklılıkla grevlerini kararlılıkla sürdürüyorlar. Tüm emek dostlarını İstanbul Dolmabahçe Süzer Plaza önünde süren Sputnik Türkiye grevine destek vermeye çağırıyoruz.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Kasım 2023 tarihli 170. sayısında yayınlanmıştır.