MKS Transformatör grevi ekmek ve hürriyet için devam ediyor!

Çayırova Kocaeli’de bulunan MKS Transformatör fabrikasında Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenen işçilerin grevi 28 Şubat’tan beri devam ediyor. Bu grev sıradan bir grev değil. MKS işçileri sadece ekmekleri için değil, aynı zamanda sendikaya üye olma hürriyetini savunmak için de grevdeler.

2018 yılında yasanın gerektirdiği çoğunluğu yakalayarak bakanlıktan yetki tespitini alan MKS işçileri, aradan 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ sendikalı, toplu sözleşmeli çalışma düzenine geçemediler. 2018 yılında patronun itirazı sonucunda başlayan yetki tespiti davası 5 yıl sonra sonuçlandı. Aradan geçen 5 yılda MKS patronu hukuku ayaklar altına alarak paravan bir şirket üzerinden işçileri Hak-İş’e bağlı Öz Çelik-İş sendikasına zorla üye yaptı. Davanın işçilerin lehine sonuçlanmasının ardından Birleşik Metal-İş sendikası ile patron arasında yasal toplu iş sözleşmesi süreci başlamış oldu. Fakat patron bırakın Birleşik Metal-İş sendikası ile görüşmeyi, içerideki işçilere de mobbing uygulayarak Öz Çelik-İş sendikasında kalmaları yönünde baskı yaptı. İşçiler ise kendi seçtikleri sendika olan Birleşik Metal-İş sendikasına tekrar üye oldular ve 28 Şubat’taki grev gününü beklemeye başladılar. Grev yaklaşırken, patron içerideki Birleşik Metal-İş üyesi işçileri işten çıkarmaya başladı. Atılan işçiler kapı önünde direnişe başladılar, fakat devletin kör gözlerinin eşliğinde patron grev gününe kadar içerideki Birleşik Metal üyesi işçilerin tamamına yakınını işten çıkardı, kalanları da zorla sendikadan istifa ettirdi.

MKS Transformatör’de yaşananlar memlekette sendikal hakkın patronlar ve devlet tarafından nasıl gasbp edilmeye çalışıldığını gözler önüne seriyor. Türkiye’nin dört bir yanında işçiler sendikalı oldukları için işten atılıyorlar. MKS işçileri, gasbedilmeye çalışılan sendikalı olma hakkını savunmak için greve çıktılar. MKS grevi bu sebeple bütün işçi sınıfının grevidir. Ona destek olmak, omuz vermek hepimizin görevidir. Devrimci İşçi Partisi olarak mücadelelerinin başından beri MKS işçilerinin yanındayız ve bütün emekçi halkımızı MKS grevine destek olmaya çağırıyoruz.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2023 tarihli 163. sayısında yayınlanmıştır.