Gebze’de öncü işçiler Gerçek gazetesi kahvaltısında buluştu: “Her fabrika Kavel olacak!”

Gerçek gazetesi yeni yılın ilk okur toplantısını 7 Ocak Pazar günü MESS sözleşmesi gündemiyle Gebze bürosunda gerçekleştirdi. Kahvaltıya eşlik eden sıcak çay ve sohbetlerin ardından grev hakkını fiili grevle kazanan Kavel işçileri ve 60 yıl sonra bugün MESS toplu iş sözleşmesi sürecinde grev iradesi ortaya koyan, patronların ve istibdadın  grev yasağı tehdidine karşı grev hakkını grevle savunmaya hazırlanan metal işçilerini konu alan bir video gösterildi.

 

Otomotiv, güneş paneli, telefon üretimi, gemi yapım, sağlık, hizmet gibi farklı sektörlerden sendikalı ve fabrikalarındaki öncü işçilerin katıldığı toplantıda Gerçek gazetesinin “Her fabrika Kavel olacak!” manşetiyle çıkan 172. sayısını DİP Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek sundu.

 

Barbarlık çağına, kardeş kavgasına son verecek olan sınıf siyaseti ve sınıf kavgasıdır

 

Levent Dölek sunumuna, mücadelenin, baskılara karşı yılmamanın ve dayatmaları aşmanın parolası olan Kavel grevinin önemini dile getirerek başladı. Filistin’in de din, ırk, inanç ayrımı olmaksızın tüm dünyada milyonları birleştiren bir direniş davası ve benzer parolalardan biri olduğunu hatırlattı. İşçi sınıfının kendi talepleri için siyaset yapmasının gerektiğini, ancak bunun düzenin emekçileri böldüğü, çıkarlarını çarpıttığı kimlik siyaseti değil farklı kimliklerden işçileri buluşturacak güçteki sınıf siyaseti olması gerektiğini vurguladı. Ölümünün 100. yılında Lenin’i andı ve Lenin’in Cihan Harbi’nin ortasında bu barbarlığı işçi iktidarının bitireceğini ve devrimi gördüğünün altını çizdi. Bugün de dayatılan barbarlığa ve kardeş kavgasına karşı sınıf kavgasında istibdada ve MESS’e karşı birleşme çağrısı ile sunumunu sonlandırdı.

 

Metal işçilerinin grevini tüm emekçi halk sahiplenmeli, sefalet dayatmasına karşı sınıfının safında yer almalı

 

Salonda ilk sözü Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çifci aldı. Çifci, Kavel mücadelesinin mirasını bugün daha da ileri taşımanın işçi sınıfı için zorunluluk olduğunu, Kavel’in sadece işçilerin değil tüm bölge halkının dayanışması ile başarıldığını, MESS’e karşı metal işçilerinin grevini de tüm Gebze halkının sahiplenmesi gerektiğini, mücadeleyi hem sarı sendikalara hem patronlara hem de hükümete karşı verdiklerini ifade etti. Bu zorlu mücadelenin zaferinin işçiler sınıf mücadelesinde birleşirse mümkün olacağını, bunun için de herkesi adım atmaya değil koşmaya davet ettiğini söylerek konuşmasını bitirdi.

 

Çifci’nin ardından kürsüye 25 yıl Oyak-Renault fabrikasında işçi olarak çalışmış olan Levent Turgut geldi. Fabrikada parmakla gösterilen, ödüller dahi alan Turgut geçtiğimiz Aralık ayında aniden işten çıkarıldığını anlattı. Bir önceki dönem sendika seçimlerinde mevcut yapıya karşı aday olduğu için yaşadığı zorlukları aktardı. Buna rağmen sendikadaki yanlışları dile getirmeye devam ettiğini, 2024 yılındaki yeni seçimin ve sözleşmenin öncesinde işten çıkarılmasının geride kalan, sendikayı eleştirenlere karşı da bir mesaj olduğunu, mücadeleye devam edeceklerini ve bunun yöntemlerini aradıklarını vurgulayarak kürsüden ayrıldı.

 

Sağlık emekçileri de metal işçilerinin yanında yer almalı, grev hakkı için kendi Kavellerini yaratmalı

Daha sonra söz alan İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Ertuğrul Oruç da MESS gündeminin sadece metal işçilerini değil Türkiye’deki tüm çalışanları ilgilendiren çok önemli bir mücadele olduğunu ifade etti. Özelde ve kamudaki sağlık emekçilerine de benzer şekilde sefalet dayatıldığını, buna karşı da sağlık emekçilerinin örgütlenmeleri ve grev haklarını kazanacakları kendi Kavellerini yaratmaları gerektiğini belirtti. Bunun için de sağlık emekçilerinin bugünkü MESS muharebesinde metal işçileriyle dayanışması gerektiğini söyleyerek kürsüden ayrıldı.

 

Bu grev tüm işçilerin, tüm emekçi kadınların da mücadelesidir

Chen Solar’da çalışan metal işçisi bir kadın yoldaşımız söz alarak emekçi kadınların dayatılan sefalete karşı örgütlü mücadele etmeleri gerektiğini, bu bağlamda da Gebze’de yoğun bir faaliyet dönemi geçiren Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu çalışmalarının emekçi kadınların mücadelesi için öneminin altını çizdi. MESS’te de aynı Kavel’de olduğu gibi işçi kadınların şaltere elini uzatmaktan da grevi engellemeye kalkanlara karşı mücadele etmekten de çekinmeyeceğini vurguladı.

 

Chen Solar işyeri baştemsilcisi metal işçilerine dayatılan sefaletin sözleşmelerde tüm örgütlü işçilere dayatıldığını, bu yüzden çıkarların ortak olduğunu, metal işçilerinin grevini tüm işçilerin sahiplenmesi gerektiğini aktardı. Sermayenin ve hükümetin yerel seçimler sonrası çok daha büyük bir sınıf saldırısı hazırlığı içinde olduğunu, kazanılmış tüm hakların saldırı altında olacağını, metal işçilerinin grevinin de gelmekte olan sınıf saldırısına karşı patronlara uyarı olacağını vurguladı. İşçi sınıfının en örgütlü kesimi yenilirse tüm işçi sınıfına saldırının daha kolay olacağını ekledi. Metal işçilerinin kritik zaferi için tüm işçileri ve emekçi halkı grevi sahiplenmeye çağırdı.

 

Konuşmalara sık sık “İşgal, grev, direniş”, “Her yer Kavel, her yer direniş”, “Hürriyet işçilerle gelecek”, “İşçiler birleşin, ayrı gayrı yok” sloganları eşlik etti. Konuşma ve katkıların ardından etkinlik mücadele alanlarında buluşmak üzere sonlandırıldı.