Systemair HSK işçileri direnişe devam ediyor: “Biz bitti demeden bu kavga bitmez!”

Kocaeli Dilovası İMES’te bulunan İsveç ve Türk sermayeli Systemair HSK fabrikasında geçtiğimiz aylarda işçiler anayasal haklarını kullanıp Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmiş, fabrikada yetki başvurusu için gerekli çoğunluğu sağlamıştı. Çalışma Bakanlığından resmi yetki belgesinin fabrikaya gelmesi üzerine patron saldırıya geçmiş, onlarca işçiye ücretsiz izin dayatmasına maruz bırakmış, 25/2. Maddeden işçileri tazminatsız işten çıkarmış, fabrika içinde işçilere sendikalarından istifa etmeleri için her türlü baskıyı uygulamıştı. Bunun üzerine işçiler sendika haklarına sahip çıkmak için 19 Ekim’de başlattıkları direnişlerine devam ediyor.

HSK patronu suç işliyor, istibdad görmezden geliyor

Direnişin ilk gününden bugüne kadar HSK patronu her türlü hukuksuzluğa başvurdu, alenen suç işledi. Sürecin başında işçilerin anayasal hakları olan sendikal örgütlenme hakkını tanımayıp açıkça suç işleyen HSK patronu 46 işçiyi üretim kararlarını bahane ederek ücretsiz izne gönderdi. 2 işçiyi ise ücretsiz izne ayrılan arkadaşlarına destek verdiği için işten attı. Üretimde azalmayı bahane ederek işçileri ücretsiz izne göndermesi rağmen, üretim tüm hızıyla devam etti. Patron, ücretsiz izne gönderilen işçilerin yerine taşeron işçileri asıl işte çalıştırarak, daha fazla taşeron işçiyi işe alarak üretimini sürdürdü. Fabrika içinde işçileri sendikadan istifaya zorladı, her türlü baskıyı uyguladı.

HSK patronu her türlü suçu işlerken, her türlü hukuksuzluğa başvururken gücünü istibdad rejimine duyduğu güvenden alıyor. Patron, resmi yetki belgesine itiraz ederken yıllarca sürecek mahkemelere güveniyor. Patron, işçilerin anayasal haklarını çiğnerken bunu cezalandırmayan, patronları ödüllendiren, onlara ücretsiz izin hakkı tanıyan iktidara güveniyor. Fabrikaya şikayetler üzerine denetime gelen ama geldiği gibi de dönen bakanlığın müfettişlerine güveniyor. Kapı önünde direnen işçilere sosyal mesafe, maske anonsları yapan, işçilerin fotoğraflarını çekerek tacizde bulunan, fakat fabrikadaki çalışma koşullarına ses etmeyen jandarmaya güveniyor. Bütün süreçte patron suç işliyor, istibdad ise bu suçları görmezden gelip patron için bir dikensiz gül bahçesi yaratmaya çalışıyor.

Son sözü direnen işçiler söyleyecek

Systemair HSK işçileri bu hukuksuzluklara ve baskılara karşı haklarına sahip çıkıyor, mücadeleye devam ediyor. Daha iyi bir çalışma koşulu için, insanca bir ücret için ekmek mücadelesi veriyorlar. Aynı zamanda istibdadın baskılarına karşı, ücretsiz izin dayatmalarına karşı hürriyet mücadelesi veriyorlar. Onların mücadelesi ekmek ve hürriyet mücadelesi. Onların mücadelesi bütün emekçi halkın mücadelesi.

Devrimci İşçi Partisi’nin ilk günden itibaren sahiplendiği ve desteklediği Systemair HSK direnişinde hiçbir şey bitmiş değil. İşçiler bu uzun soluklu mücadelede hakları için yol kat etmeye hazır. Direniş alanında “Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez!” sloganında vurguladıkları gibi onlar bu mücadelede henüz son sözü söylemediler. Onlar son sözü söylediklerinde Systemair HSK işçileri daha iyi bir çalışma koşuluna sahip olacak, insanca bir çalışma ücretine sahip olacak, HSK’ya sendika girecek. Son sözü direnen işçiler söyleyecek!