Metal işçileri için 2017 EMİS fabrikalarında başlıyor

General Elektrik, ABB Elektrik, Schneider Elektrik ve Enerji fabrikalarında çalışan 2.200 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde geçtiğimiz günlerde anlaşmazlık çıkmış ve işçilerin üye oldukları Birleşik Metal-İş Sendikası (BMİS) tarafından grev kararı alınmıştı. Alınan grev kararından sonra 26 Aralık günü EMİS (Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası) üyesi işyerlerine grev kararı BMİS tarafından asıldı ve grev tarihi olarak 20 Ocak belirlendi.

BMİS’in grev kararını asmaya giden süreçte toplu sözleşme dahilinde olan bütün fabrikalarda eylemler devam ediyor. Grev kararı asıldıktan sonra da işçiler fabrikalardaki eylemlerini sürdürüyor.

EMİS üyesi işyerlerinde çalışan işçiler, günlük yürüyüş ve eylemlerin yanında fiili bir iş yavaşlatma da yapıyorlar. İş yavaşlatma olarak adı konulmasa da EMİS fabrikalarında grev öncesi mücadele yavaş yavaş sertleşiyor.

Aralık ayının son haftası EMİS avukatları fabrikada yapılan eylemlerin videolarını çekerek işçileri korkutmaya çalıştı. Sendika ve işçi örgütlerinin haber sayfalarından rahatça elde edilebilecek bu görüntülerin çekilmesinin nedeni işçilerin mücadeleden korkmasını sağlamaktı. Ancak EMİS avukatlarının yaptığı işçileri korkutmadığı gibi EMİS’ten daha fazla nefret etmelerine neden oldu.

Şimdi fabrikalarda işçilerin arasında konuşulan sadece iki konu kaldı. Bunlardan bir tanesi ve kolay geçilebilecek bir engel olarak duran grev oylaması diğeri ise grev sürecindeki mücadele. İşçiler greve hazır!

2017 yılı metal iş kolundaki işyerlerinde bir mücadele yılı olarak beklenirken EMİS’e bağlı işyerlerinde yapılacak grev, başlangıç olacak. EMİS fabrikalarında yapılacak olan grevin önemli kazanımlarla sonuçlanması diğer fabrikalardaki işçiler açısından önemli bir referans olacak.

Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçilerin EMİS fabrikalarındaki kazanımı sadece maaş artışı ya da sosyal haklarda bir artış olarak onlara yansımayacak. Metal işçilerinin mücadele alanında önemli bir sıçramaya da sebep olacak.

Grev, dayanışma, fiili meşru mücadele

Özellikle OHAL’in gerekçe gösterilmesi ya da Bakanlar Kurulu kararıyla grevin ertelenmesi (yasaklanması) halinde fiili mücadele yolu seçilirse bu grev işçi sınıfının meşru mücadele yollarının açılmasına sebep olacaktır. Hele ki bu grevin kazanımlarla sonuçlanması Türkiye'nin çehresini de değiştirebilir.

Metal işçileri grevin başarısı için şimdiden gerekli hazırlıkları yapmalı. İlk olarak işçiler sendikaları Birleşik Metal-İş’in süreci sonuna kadar götürmesini, gerekirse fiili mücadele yollarını kullanmasını sağlamak için işyeri temsilcilerinin de içinde olacağı grev komitelerini şimdiden kurmalı ve grevin hazırlığını hep beraber yapmalılar.

Başta üyesi oldukları Birleşik Metal-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu diğer fabrikalar olmak üzere bütün fabrikalarla bir iletişim kanalı oluşturulmaya çalışılmalıdır. Grev sürecinde diğer fabrikalar ve işçi sınıfından yana toplumsal güçler greve desteğe çağrılmalıdır.

Toplumsal dayanağı zayıf olan OHAL sürecinde iktidar, önemli mücadelelere kapı açabilecek bu kadar önemli bir grevi yaptırmamak isteyecektir. Ama aynı sebepten işçilerin kararlığı ve örgütlülüğü karşısında geri adım da atabilir. Böylece sermayenin OHAL'i vesile edip tüm krizin faturasını işçilere ödetme planı suya düşürülebilir. Bunun için Birleşik Metal-İş’in grevi tüm işçi sınıfı ve emekçi halk için, desteklenmesi önemli bir mücadeledir.

Aylardan beri Gerçek gazetesinin sayfalarında 2017’nin metal işçileri açısından mücadele dolu bir yıl olabileceğini yazıyoruz. Birleşik Metal-İş’in EMİS fabrikalarında yapacağı grev 2017’nin bayrak yarışının ilk koşucusu. Bayrağı diğer fabrikalara vermeden önce en önde koşmasını sağlamak ilk önce EMİS fabrikalarında çalışan işçilerin sorumluluğunda ama onlarla beraber diğer metal işçileri de Büyük Metal Grevi’nde olduğu gibi dayanışmaya her an hazır olmalı.

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Ocak 2017 tarihli 87. sayısında yayınlanmıştır.