HT Solar toplu sözleşmesi imzalandı: Masada bitti ama mücadeleyle kazanıldı!

HT Solar 2020-2022 TİS

HT Solar 2020-2022 toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Tüm HT Solar işçilerine hayırlı olmasını diliyor bu süreçte emeği geçen tüm işçileri, işyeri temsilcilerini, fabrika komitesini ve Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi yönetimini tebrik ediyoruz. Her zaman sözleşmelerde en dikkat çeken konu zam oranlarıdır. Ancak daha geniş bir bakış açısıyla yaklaşmak ve sözleşme süreçlerini sınıf mücadelesi açısından değerlendirmek gerekir. Bu açıdan bakıldığında HT Solar sözleşmesi bize sözleşme maddelerinden çok daha fazlasını anlatmakta ve bir örnek sunmaktadır.

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz: Grevle örgütlendik mücadelemizle kazandık!

HT Solar bu sözleşme sürecindeki başarıya masa başında ulaşmamıştır. Verilen tüm mücadeleler birikerek bu sonucu vermiştir. HT Solar fabrikasında sendikal örgütlenme 3 gün süren işgalli grevle başarılmıştır. Bedeller de ödenmiştir. Sonraki dönemler de pek çok mücadele ile geçmiştir. HT Solar işçisi sendika ile kurduğu ilişkide pasif olmak yerine sendikasında yanlış gördüğünü düzeltmek için çaba göstermeyi seçmiştir. Sendikasına sahip çıkmış denetlemiştir.  Gebze şubesinde sınıf mücadeleci bir anlayışın yönetime gelmesi için tavır koymuştur. Bu yönetim altında da sendikasına sahip çıkmaya ve denetlemeye devam etmektedir.

Bu sendikal anlayış sayesindedir ki HT Solar patronu sendika, işyeri temsilcileri, komite ve işçiler arasında böl, parçala, yönet politikalarını hayata geçirememiştir. Baskı politikaları da sökmemiştir. Sendikal yetki itirazı da çeşitli baskı politikaları da HT Solar işçisinin 2 ay boyunca üretimden gelen gücüne ve gösterdiği birliğe çarpıp dağılmıştır. Sonunda yetki itirazını geri çekmiş ve masaya oturmuştur. Bu sözleşme masada bitmiştir ama kazanıldığı yer masa değil mücadele alanıdır. Yetki itirazını üretimden gelen gücünü kullanarak geri çektiren HT Solar işçisi masada anlaşma olmadığı takdirde grev kozunu da aynı kararlılıkla ortaya koyacağının mesajını vermiştir. “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz!”

MESS sözleşmesi reddedildi: Çıtamızı bürokratlara göre değil grevci işçilere bakarak koyarız!

Bu süreçte ne yazık ki aynı dönemde imzalanan MESS sözleşmesi olumsuz bir rol oynamıştır. HT Solar patronu MESS sözleşmesini temel almak istemiştir. Bu tutuma karşı Birleşik Metal İş Gebze Yönetimi ile tam birlik içinde gereken yanıt verilmiştir. MESS sözleşmesi tartışma dışı bırakılmıştır. HT Solar işçisi için MESS sözleşmesi bir örnek olamazdı. Birleşik Metal-İş Genel Merkez yönetimi MESS sözleşmesini kamu işçilerinin, memurların ve Tüpraş’ın sözleşmeleri ile kıyaslayarak işçiye güzel göstermeye çalıştı. Bu bürokratların pazarlama yöntemidir. Sınıf mücadeleci sendikacılar için bu tutum sadece MESS sürecinde değil HT Solar sürecinde de reddedilmiştir. Bir kerteriz noktası alınacaksa bu ancak Gebze’de 44 gün grev yapan Trelleborg işçisinin sözleşmesi olabilirdi. Sadece sözleşme maddeleri ile değil esas olarak 44 gün boyunca gösterilen mücadele ile…

Tüm bu gerçekler ışığında bakıldığında yüzde 22’lik zam oranı sadece yüzde 17’lik MESS zammının üstüne çıkmamış aynı zamanda enflasyon zamları ile birlikte düşünüldüğünde Trelleborg’un 1,5 yıl için yüzde 34 olan zam oranını da yakalamıştır. Sosyal haklarda elde edilen zamlar ve iyileştirmeler de başarı hanesine yazılabilir.

Ne ücret zammı ne sosyal haklar… En önemli kazanım fabrika işçi eğitim hakkı!

Ancak esas önemli olan bu sözleşmede sınıf mücadelesini ve bilincini arttıracak maddelerdir. Çünkü sürekli yapılan zamlar ve artan vergiler düşünüldüğünde işçiler için hiçbir zam oranı yeterli görülemez. Ancak kayıpların telafisi söz konusudur. Önemli olan dünün mücadelelerinin bugünkü kazanımlara yansıması gibi yarın elde edilecek kazanımlar için güç biriktirmektir. Bunun için belki de en önemli sözleşme maddesinin her ay, fabrika içinde ve iş saatinde 1 saatlik eğitim hakkının alınmasıdır. Bu maddenin hakkı verildiği takdirde geleceğin kazanımlarının en önemli dayanağı oluşturulmuş olacaktır.

Örgütlülük, mücadele ve sınıf bilinciyle kazanacağız!

8 Mart ve 3 Aralık’ta kadınlar ve engelliler için alınan tatil hakkı sadece dinlenmeye değil erkek işçilerin cinsiyetçiliğe karşı ve kadın hakları ile ilgili eğitilmeleri, engellilerin sorunları ile ilgili bilincin artması için değerlendirilmelidir. Nihayet temelinde birlik, mücadele ve örgütlülük var ise alınan tek bir poğaça bile değerlidir. HT Solar işçisi bu anlamda sözleşme maddelerinden çok bu sözleşmeye giden yolda verdiği mücadele ile örnek olacaktır. Mücadeleye, örgütlenmeye, bilinçlenmeye devam!

Sendikaya üye ol! Sahip çık! Denetle!

İşgal Grev Direniş! Yaşasın Sınıf Mücadelemiz!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Metal İşçisinin Sesi

 

HT SOLAR 2020-2022 dönemi sözleşmesi

📌İlk altı ay zammı 01/01/2020 fabrika ücretlerine ortalama %22 olarak anlaşıldı.

📌2.3.4. Altı aylık zamlar enf +1 olarak anlaşıldı.
Sosyal haklarda ikinci yıl enflasyon +2 puan olarak anlaşıldı

📌Önceden uygulaması olmayan banka promosyon uygulaması yıllık en az (800)TL olarak anlaşıldı.

📌Tamamlayıcı sağlık sigortası
(Mess uygulaması gibi) olarak anlaşıldı.

📌8 Mart emekçi kadınlar gününde kadınlara ve 3 Aralık engelliler gününde engelli çalışanlara tatil edildi.

📌İşyerinde mesai saatlerinde üyelerimize her ay 1 saat sendikal eğitim hakkı alındı.

📌Önceden 1 adet olan erzak 4 adet olarak anlaşıldı.

📌Kadın işçiler doğum sonrası işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alma hakkı kazanıldı.

📌Fazla mesailer
%75 olan hafta içi %100
Hafta sonu %150
Bayram mesaisi %150 den %200 olarak anlaşıldı.

📌Bayram çikolatası, kandil simidi ve sabah çaylarında poğaça verilmesi anlaşıldı.

📌Evlilik izni 7 günden 8 gün olarak anlaşıldı.

📌İhbar süreleri 1er hafta artırılarak anlaşıldı.

📌Ölüm izinleri 4 günden 5 güne çıkarılarak anlaşıldı.
📌 Hafta tatili pazar olarak anlaşıldı.

📌Ayda 2 kez geç kalma 30 dakikadan 90 dakikaya çıkartılarak anlaşıldı.

📌Yilda 1 kez çalışanların aileleri ile katılabileceği bir piknik gezi gibi organizasyonun düzenlenmesi kazanilarak anlaşıldı.

📌Çalisanlarin 15 gün olan yıllık izinleri ilk yıl 17 ikinci yil 18 gün olarak arttırıldı.

📌Isyerinde uygulanmakta olan 15 dk tek cay molasi, 15 dk cay molasi 2 kez yapılması anlaşıldı..

📌 Ramazan bayramı parası %32
Kurban Bayramı parası %24
Yıllık izin parası %24
Yakacak parası %24
Devam pirimi %65 olarak artırılarak anlaşıldı.