Serapool grevi 10. gününde

İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy mevkiinde bulunan Serapool Fabrikası işçileri düşük ücretler, sağlıksız çalışma koşulları, baskı, tehdit ve hakaretlere karşı 10 gündür grevdeler. DİSK Cam Keramik-İş sendikasında örgütlenirken, örgütlenmeye öncülük eden bir işçi arkadaşlarının keyfi izin kullandığı bahanesiyle patron tarafından işten atılması üzerine 11 Haziran'da üretimi durdurup fiili greve başladılar.

Havuz seramikleri üreten Serapool Fabrikası önünde 20 Haziran'da ziyaret ettiğimiz  işçiler, sendikal faaliyete öncülük eden arkadaşlarının işten atılmasının bardağı taşıran son damla olduğunu söylediler. Patronun işten attığı arkadaşlarını "Bir daha çocuğunu göremezsin" diyerek tehdit ettiğini de eklediler. Grevin ilk günlerinde patronun geri adım atarak işten çıkarttığı arkadaşlarını geri aldığını söylediler.

Fiili greve başladıklarında 80 olan sendikalı işçi sayısının patronun baskıları karşısında daha da arttığını ve 150'ye yaklaştığını belirttiler. 210 işçinin çalştığı fabrikada çoğunluğu sağladıklarını söylediler. Patronun kendi istediği sendikayı kabul ettirmeye çalıştığını ama kesinlikle kabul etmediklerini vurguladılar. 

 

Bir metrekare seramik 1000-1500 TL, en yüksek işçi ücreti 1280 TL

Ziyaretimiz sırasında fabrikada yaşadıkları birçok soruna değinen işçiler, günde 200-300 metrekarelik havuz seramiği ürettiklerini, bu üretim hacminin de yaklaşık 1 milyon TL'lik bir değere karşılık geldiğini ifade ettiler. Bir dakikada üretilebilen metrekarelik seramik, çoğumuzun aylık ücretinden yüksek! 22 yıldır Serapool'da çalışan bir arkadaşımızın ücreti sadece 1280 TL.

Çalışma koşullarımız çok ağır, ücretli izin hakkımız gasp ediliyor sürekli hakaret ve baskı...

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, fabrikada her makinenin başında bir işçi bulunduğunu, dolayısıyla bırakın çay molasını, su içmek yahut tuvalete gitmek bile çok zor dediler. İş güvenliği kurallarına aykırı olduğu halde, kadınların her 5 dakikada bir 40 kg'lik kasaları taşımak zorunda kaldığını, yazın 60 derece sıcaklıkta, kışın ise hazırlama bölümünde eksi 10 derecede çalışmak zorunda kaldıklarını söylediler. İş elbisesi dahi verilmezken, herkese zorla angarya yaptırıldığını, en ufak bir hata yaptıklarında ise türlü hakaretlere maruz kaldıklarını belirtitiler. İçerde sürekli olarak aşırı toz biriktiğini fakat hiçbir havalandırma bulunmadığını vurguladılar.

Grevci işçilerden Mustafa Kaya ise şunları aktardı: "3 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Eşim doğum yaptığında yasal hakkım olan babalık iznimi istedim. Patron ise bu hakkın sadece memurlar için geçerli olduğunu söyledi. Ben yine de 3 gün izin kullandım. İşe geri döndüğümde zorla kağıt imzalatarak senelik iznimden üç gün kestiler. Çünkü kabul etmezsem 6 günlük ücretimi kesmekle tehdit ettiler. Bizim fabrikada 1 gün izin kullanırsan 2 günlük ücretin kesiliyor. Şubat ayında 1 izin kullandığımızda ise 4 günlük ücretimiz kesiliyor. Kabul etmezseniz çıkın gidin diyorlar."

Uykusuz yola çıkartıyorlar. Kaza yaparsak bütün zararı bize fatura ediyorlar!

Serapool'da şoför olarak çalışan Ali Aktürk ise şunları söyledi: "Bazen 13-14 saat aralıksız çalıştığımız oluyor. Fazla mesai hakkımızı ödemiyorlar. Uykusuz yola çıkmaya zorlayıp kaza yaptığımızda ise tüm zararı bize ödetiyorlar!"

Engellilere uygulanan vergi indirimi de patronun cebine gidiyor!

Grevci işçiler, engelli arkadaşlarının yasal hakkı olan cumartesi izinlerinin verilmediğini, patronun, engellilere uygulanan vergi indirimini dahi kestiğini söylediler. Yıllık izinler de ancak patronun keyfine göre kullanılabiliyormuş. Oruç tutmayan işçiler de olduğu halde, Ramazan'da hiç yemek çıkmıyormuş. Yemekhanede bile ayrımcılık yapıldığını söyleyen işçiler, müdürlerin tarafında her türlü malzeme varken, kendilerine plastik bardakların reva görüldüğünü, bazen ayranı bile kaşıkla içmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

Taleplerimiz kabul edilene kadar mücadeleye devam!

Şirketin kendi internet sitesinde bile işyerlerinin "Serapool Porselen Sanayi Ticaret A.Ş. (Fabrika)" şeklinde tanıtılırken, resmiyette metal işkoluna bağlı bir depo olarak geçtiğini, üye oldukları Cam Keramik-İş sendikasının bu konuda Çalışma Bakanlığı'na itiraz ettiğini söylediler. Yüzde 1'lik işkolu barajını geçemediği halde DİSK Cam Keramik-İş sendikasını tercih ettiklerini, çünkü kendi temsilcilerini özgürce seçebildiklerini vurguladılar. Patronun fabrika duvarına bir yazı asarak, yaptıkları eylemin yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kendilerini tehdit ettiğini söyleyen grevci işçiler, bu grevin fiili meşru hakları olduğunu belirtrken taleplerini şöyle sıralıyorlar;

  1. Bu fiili grevden ötürü hiçbir işçi işten atılmayacak.
  2. En başta ücretler olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek. İş güvenliği önlemleri yerine getirilecek.
  3. Yasal haklarımızdan olan babalık izni, doğum izni ve cenaze izinleri ücretlerimizden kesilmeyecek, yıllık izinlerimizden düşülmeyecek. Çay ve yemek molaları uzatılacak.
  4. Baskı, tehdit ve hakaretler son bulacak.
  5. Serapool'a sendika girecek.

Yaptıkları eylemin tümüyle yasal olduğunu vurgulayan işçiler, üretimden gelen güçlerini kullanarak haksızlıklara karşı fiili meşru greve çıktıklarını söylerken, talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladılar.