Manisa ve İzmir'li işçiler İşçi Bültenlerinin pikniğinde buluştu!

İşçinin Sesi Manisa, Metal İşçisinin Sesi, Belediye Emekçisinin Sesi ve Turizm-Otel İşçisinin Sesi (TOİS) bültenlerinin çağrıcısı olduğu işçi pikniği, Manisa Çiçekliköy'de 29 Mayıs Pazar günü yapıldı. Manisa ve İzmir'den farklı sektörlerden işçilerin birbiriyle tanışması, iletişime geçmesi, işyerlerinde yaşanılan sorunların paylaşımı amacıyla düzenlenen piknik aynı zamanda kolektif bir çalışma tarzıyla hayata geçirildi.

Piknikte kahvaltı bitirildikten sonra, işyerlerindeki sorunların paylaşılacağı forum bölümüne geçildi. Bu bölümde mobilya sektöründen bir işçi arkadaş, sendikalaşma sırasında patronlar dışında, işkolu itirazları nedeni ile devletin hukuku ile de mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade etti, iş kazalarının sıklığından bahsedip birlikte mücadelenin gerekliliğine vurgu yaptı.

Metal işçisi arkadaşlar da kendi sektörlerindeki ciddi iş kazalarından söz edip, Tor Demir'de süren direnişi ve bu direnişe verdikleri desteği anlattılar. İşçi sınıfının Türk, Kürt, Sünni, Alevi diye bölünmesine karşı çıkmak gerektiğinin ve işçi sınıfının uluslararası bir bütün olarak düşünülmesinin doğru olacağının altını çizdiler.

Turizm-Otel İşçisinin Sesi'nin bir temsilcisi, turizmdeki krizin özellikle Antalya'da esas olarak işçileri vurduğunu, ancak işçilerin bu sürece tepkisiz kalmayıp, bir örgütlenme aracı olarak TOİS'le iletişime geçtiklerini anlattı. Öğretmen bir katılımcı, kamu emekçilerinin de işçi sınıfının bir parçası olduğunu belirtip karşı karşıya oldukları iş güvencesine saldırıdan söz etti.

Son olarak Devrimci İşçi Partisi adına söz alan Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek, ülkede bir istibdat rejimine doğru gidildiğini, ancak bunun hakim sınıfın gücünden değil, kendi içinde paramparça olmasından ileri geldiğini ifade etti. Türkiye'deki laiklik ve barış konularının ancak bir işçi iktidarı ile olumlu anlamda çözümlenebileceğini belirtti.

Piknik, yemeğin ardından yapılan müzik dinletisi ve halaylar eşiliğinde son buldu.