İstanbul Tabip Odası “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” demek için 29 Mayıs’ta Ankara’ya çağırıyor

İstanbul Tabip Odası “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” demek için 29 Mayıs’ta Ankara’da olacak

İstanbul Tabip Odası 17 Mayıs’ta yaptığı basın açıklamasında, tüm sağlık meslek örgütleri ve emekçilerini 29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim, Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” şiarı ile düzenlenecek olan beyaz mitingde buluşmaya davet etti.

Sağlık emekçileri sendikaları, meslek odaları ve dernek temsilcilerinin konuştuğu basın açıklamasında;

Pandemi dönemi ile birlikte özellikle sağlık çalışanlarının iş yükünün arttığı, hayat pahalılığı ve ekonomik kriz ile birlikte ücretlerinin ve özlük haklarının sürekli gerilediği, sağlığa ayrılan bütçe arttırılmadığı gibi giderek kamusal sağlık ve toplumsal sağlık politikalarından uzaklaşıldığı aynı zamanda etkili bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmadığı söylendi.

Sağlık emekçilerinin yarısından çoğunun geçim sıkıntısı yaşadığı, iş yoğunlukları ve çalışma şartları nedeniyle hastalarına yeterli süre ayıramadıkları gibi hastaların ise haftalar, aylar sonrasına verilen 5 dakikalık muayeneler için bekledikleri, ameliyatlar için beklemek dışında tek seçeneğin özel hastaneler olduğu ve sağlık sisteminin içinde bulunduğu bu durumun hem bütün sağlık çalışanlarının hem de halkın sağlığının tehdit eder boyuta geldiği vurgulanırken TTB’nin açıkladığı 10 Acil Talebin bir an önce yaşama geçirilmesi gerektiği dile getirildi.

Tüm bu sorunlara çözüm üretilmesini sağlamak için sağlık emekçileri sendikaları, meslek odaları, dernekleri 29 Mayıs’ta Ankara’da “Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin” şiarı ile düzenleyecekleri Beyaz Mitingde buluşacaklar.