Sağlık emekçileri Ankara Anıtpark'tan haykırdı: “Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin”

Beyaz miting 29 Mayıs Sağlık Emekçileri

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından çağrısı yapılan ve Sağlık Emekçileri Sendikası SES ile birlikte “Emek bizim, söz bizim, sağlık hepimizin” şiarıyla örgütlenen Beyaz Miting Ankara Anıtpark’ta 29 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Sağlık emekçileri çok sayıda oda, sendika ve derneğin de katılım çağrısı yaptığı mitingde sağlık çalışanlarının acil olarak karşılanması beklenen 10 acil talebini bir kere daha, bu defa alanlarda bir araya gelerek ve daha kuvvetli bir şekilde dile getirdi.

Sağlık emekçilerinin hem toplumun sağlık alanındaki en temel ihtiyaçlarına hem mesleklerine hem de başta örgütlenme hakkı olmak üzere hürriyete sahip çıkan talepleri şöyle;

  • Sağlık sisteminin temelini koruyucu sağlık hizmetleri oluşturmalı!
  • Beş dakikada sağlık olmaz!
  • Şehir-şirket hastaneleri politikasından vazgeçilmeli!
  • Sağlığa ayrılan bütçe artırılmalı!
  • Etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalı!
  • COVID-19 meslek hastalığı sayılmalı!
  • Sağlık sisteminin eksikliklerinin sorumluluğu sağlık çalışanlarına yıkılamaz!
  • Hekimler üzerindeki baskılara son verilmeli!
  • Tıp ve tıpta uzmanlık eğitiminde nitelik öncelikli olmalı!
  • Hekimlerin örgütlenmesi ve haklarını savunmasının önündeki engeller kalkmalı!

Farklı illerden sağlık örgütlerinin katılımının yoğun olduğu mitingde, Devrimci İşçi Partisi olarak biz de sağlık emekçilerinin acil taleplerini ve mücadelelerini sahiplenerek dayanışmayı büyütmek için sağlık emekçileriyle omuz omuza miting alanındaydık.