Gerçek’in 100. sayısı okur toplantısında gündem: “işgal, grev, direniş!”

Gerçek gazetesinin 100. Sayısını ve gündemdeki gelişmeleri tartışmak için işçiler, kamu emekçileri ve gençler DİP İstanbul bürosunda düzenlenen okur toplantısında buluştu. Hep birlikte yapılan kahvaltının ardından Gerçek’in 100. sayısıyla ilgili bir sunum yapıldı. “Ekmek ve hürriyet için işgal, grev, direniş!” sloganıyla çıkan Gerçek gazetesinin 100. Sayısının kapağında HT Solar grevinden bir fotoğraf yer alıyordu. Başyazının başlığını “iki, üç, daha fazla HT solar”dı. HT Solar işçilerinin de katıldığı tartışmada, OHAL ve baskı koşullarına teslim olan bir ruh haline düşenler için grevlerin ve işçi mücadelelerin nasıl bir çıkış yolu sunduğu üzerinde sıklıkla duruldu. HT Solar işçileri tartışmaya katkı yaparken özellikle sabırlı, planlı ve disiplinli bir çalışmanın önemini vurgulayarak başarmalarının altındaki en önemli sebeplerden birinin bu çalışma tarzı olduğunu aktardılar.

Avcılar belediyesi işçilerinin mücadelesinden örnekler veren bir öncü işçi, insanları bilinçlendirmenin önemini vurguladı. Farklı metal fabrikalarından işçiler yaşadıkları sorunları aktardılar. İşçilerin sorunlarını çözebilmesinin tek yolunun birlikten ve örgütlü mücadeleden geçtiği vurgulandı.

Yaklaşan MESS grevleri hem sunumda hem de tartışmalarda en önemli gündem maddelerinden biriydi. MESS kapsamındaki fabrikalarda çalışan işçiler hem söz alarak hem de sohbetlerde işçilerin MESS dayatmalarını kabul etmeyeceklerini ve greve hazır olduklarını anlattılar. Sunumu gerçekleştiren yoldaşımız metal fabrikalarındaki sömürü oranlarını rakamlarla anlattı ve işçilerin yüzde 38 zam isteğine karşılık sömürü oranlarının yüze 600’ü aştığını ve üretim durduğunda esas kaybedenin patronlar olacağını söyledi.

Devrimci İşçi Partili öğrenciler adına söz alan genç yoldaşlar, üniversitelerinin yanı sıra direniş ve grev okullarında öğrenci olmaktan duydukları mutluluğu ve öğrendiklerinin ne kadar önemli olduğunu aktardılar. Genç yoldaşların konuşmalarında emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadele vurgusu ağırlıklı olarak yer aldı. DİP’li öğrencilerin 6 Ocak’ta Komer’in arabasının yakılışının yıldönümünde ODTÜ’de Amerikan ve İsrail bayrağı yakmalarının sadece bir anma olarak değil, anti-emperyalist ve anti-Siyonist bir mücadele çağrısı olarak görülmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Tartışma kısmında konuşan Sungur Savran da Gerçek okur toplantılarının çoklukla grevci ve direnişçi işçileri ağırladığını söyledi ve taze bir mücadelenin deneyimini taşıyan, Devrimci İşçi Partisi’nin omuz omuza mücadele ettiği HT Solar işçilerine teşekkür etti. Yaklaşan MESS grevlerine değinen Sungur Savran dünyada ve Türkiye’de grev hakkının grevlerle sökülüp alındığını örnekleriyle anlattı. Türkiye’de grev hakkını 1963 yılında yaptıkları fiili grevle kazanan ve tüm işçi sınıfı için bir hak haline getiren Kavel işçilerini anlattı. Metal işçilerini yeni Kaveller yaratmaya çağırdı.   

Sunumda ve tartışmalarda, Afrin başta olmak üzere sıcak siyasi gündemler de tartışıldı. Devrimci İşçi Partisi’nin yıllardır yükselttiği “Kürtlerle barış ABD’yle savaş” şiarının ne kadar önemli olduğu ve bugün de krizden çıkışın yolunu gösterdiği vurgulandı. Yakın gelecekte Türkiye’de ciddi siyasi krizler yaşanabileceği, sermayenin ve emperyalizmin sunduğu alternatiflerinin hepsinin gerici alternatifler olması gerçeği üzerinde duruldu. İşçi sınıfının siyaset masasına yumruğunu vurarak kendi alternatifini yaratması, bir zincirsiz Kurucu Meclis’le emekçi çoğunluğun iradesiyle Türkiye’nin yeniden kurması için mücadele çağrısı yapıldı.