Devrimci Marksizm’in 36. sayısı çıktı!

Devrimci Marksizm’in 36. sayısı çıktı!

Devrimci Marksizm 36. sayısını, Üçüncü Büyük Depresyon’un 10. yılında ekonomik krize ve bu kriz için tek doğru çözüm olan sosyalist planlamaya ayırıyor.

Ekonomik kriz dosyasının ilk yazısı Kurtar Tanyılmaz’ın kaleme aldığı “Türkiye’nin ekonomik krizi” başlıklı yazı. Tanyılmaz; makalesinde, Türkiye kapitalizminin yaşadığı krizin hangi evresinde bulunduğumuzu, bu krizin gerçek nedenlerini, büyük burjuvazinin ve AKP hükümetinin bu krizdeki sorumluluklarını ortaya koyuyor. Dosyanın “Krizi kim yarattı? Faturayı kim ödeyecek?” başlığını taşıyan ikinci yazısında Levent Dölek, içinde olduğumuz krizin sadece AKP’nin ekonomi politikaları ile açıklanamayacağını, AKP’nin neo-liberal sınıf taarruzunun bir sürdürücüsü olduğunu belirtiyor. Ekonomik kriz sürecinde faturayı kimin ödeyeceği sorusunun cevabını sınıf mücadelesi sahasında arıyor. Sungur Savran ise “Üçüncü Büyük Depresyon: kapitalizmin can çekişmesi” başlıklı yazısında Türkiye’nin ekonomik krizinin esas kaynağı olan dünya çapındaki ekonomik krizi, Üçüncü Büyük Depresyon’u mercek altına alıyor.

Sosyalist planmayı dünü ve bugünü ile ele alan dosyada Özgür Öztürk, “Piyasa ekonomisinin sonuna doğru” makalesi ile sosyalist planlamanın bir savunusunu ortaya koyuyor. Allin Cottrell ile W. Paul Cockshott “Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından sosyalist planlama” adını taşıyan 1993 tarihli makalelerinde, sosyalist aydınların planlama konusundaki suskunluklarını eleştirerek, sosyalist planlamanın piyasa sistemine üstünlüğünü savunuyorlar.

36. sayı Küba devriminin 60. yıldönümü yaklaşırken, Celia Hart’ın Trotskiy’in sadece Rus devrimi için değil, Küba devrimi ve geleceğin dünya devrimi için de ne kadar önemli olduğunu anlattığı yazısı da dergide yerini alıyor. Ayrıca dergide üç adet kitap değerlendirmesi de bulunuyor: Ertuğrul Oruç’tan “Türkiye’de Sağlıkta Kamu-Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri” isimli kitap üzerine bir değerlendirme, Mustafa Cihan Yılmaz’dan “Viva: Yarısı olmayan bir Trotskiy masalı” başlıklı bir yazı ve Sungur Savran’dan Mustafa İnanç Turan’ın “Mustafa Suphi’nin Partisinde Sosyalizm ve Enternasyonalizm” kitabı üzerine bir değerlendirme.

Devrimci Marksizm dergisini sitesini ziyaret etmek ve dergiyi internet üzerinden satın almak için tıklayın.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2019 tarihli 112. sayısında yayınlanmıştır.