Antalya’da sağlık çalışanlarından Torba Yasa ve yapılmayan zamlara karşı eylem

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bugün (15 Temmuz) Memur- Sen’in 2013 yılında imzaladığı toplu sözleşme sonucunda, Temmuz ayında yapılmayacak olan zamma, aynı zamanda bu sene alınamayacak enflasyon farkına ve halen görüşmeleri devam eden Torba Yasa’ya karşı Antalya Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Emekçileri Sendikası ve Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Saat 12:30 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi A/blok önünde bir araya gelen sağlık emekçileri sloganlar ve alkışlar eyleme başladılar. Üç kurum adına basın açıklamasını Antalya Tabip Odası temsilcisi okudu. Basın açıklamasında: “2013 yılında hükümet ve yandaşı Memur Sen’in imzaladığı 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin sonuçları kamu emekçileri aleyhine daha mürekkebi kurumadan ortaya çıkmaya başlamıştı. Hükümetle iki yıllığına toplu sözleşmeye imza atan Memur Sen yüzdelik zam yerine 123 TL seyyanen zamla yetinip enflasyon farkından yararlanmayı toplu sözleşme maddesine eklemeyince ücretlerimizde erime gözle görülür, hissedilir olmaya başladı. (…) Sağlık ve sosyal hizmet alanındaki örgütlü gücümüzle 2014 toplu satış sözleşmesini yırtmak, 2015 bütçesinden hakkımız olan insanca yaşamaya yetecek ve emekliliğe yansıyacak ücreti almak için; bugün ülkenin dört bir yanında sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü sendika, oda ve derneklerle birlikte kol kola omuz omuzayız. Kayıplarımız giderilene kadar, insanca yaşamaya yetecek ücret ve emekliliğe yansıtılabilmesi için mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz” denildi. Yapılan basın açıklamasının ardından sloganlar ve alkışlarla eylem sona erdi. Eylem sırasında “Direne direne kazanacağız”, “Toplu sözleşme hakkımız, söke söke alırız”, “AKP yasanı al başına çal”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” sloganları atıldı.

Devrimci İşçi Partisi militanları sağlık emekçilerine destek olmak için eylemde yer aldılar.