Ankara’da “Referandumdan 1 Mayıs’a” şiarlı toplantı

Devrimci İşçi Partisi 9 Nisan Pazar günü “Referandumdan 1 Mayıs’a: sömürenlerin değil üretenlerin dediği olacak” şiarıyla Ankara’da bir toplantı düzenledi.

Toplantı bir yoldaşımızın açılış konuşmasıyla başladı. Yoldaşımız, referandumdan çıkacak sonucun önemli olmasıyla birlikte asıl belirleyici olacak mücadelenin sandıktan sonra verileceğini, nihai zaferin ancak ve ancak emekçilerin eseri olacağını vurguladı. Ardından sözü Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek aldı. Dölek, konuşmasında “Ortadoğu’da devrimcilik yapıyoruz, bu referandum da Ortadoğu’da yapılacak bir referandum. Biz bu bilinçle devrimcilik yapıyoruz. Biliyoruz ki işin siyasi sonucu sandıklarda değil alanlarda belirlenecek” dedi. Referandumda tek bir meşru sonuç çıkacağını, bu sonucun da “HAYIR” olduğunu söyleyen Dölek “HAYIR”a devlet sopası “evet”e devlet parası olan şu günlerde artık “evet”in meşruiyetini kaybettiğini belirtti. Bizim “HAYIR”ımız ile burjuvazinin ve sermayenin “HAYIR”ı arasında uçurum olduğunu belirterek DİP’in sömürüye, istibdada, emperyalizme, kardeş kavgasına HAYIR dediğini vurguladı. Sözlerini “Kahrolsun istibdad yaşasın hürriyet!” diyerek bitirdi.

Verilen aranın ardından toplantı farklı sektörlerden işçilerin, kamu emekçilerinin, öğrencilerin soru ve katkılarıyla devam etti. Katılımcıların konuşmaları; referandumda HAYIR demek gerektiği, referandumdan sonra ise sermayenin diktatörlüğünün her biçimine karşı sınıf perspektifiyle militan bir mücadelenin yürütülmesi gerektiği noktasında ortaklaştı.