Alevi Derneklerinden Ankara'da Miting

12 Ekim Pazar günü Alevi Kültür Dernekleri ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Ankara'da bir miting düzenlendi. Eğitimde hak ihlallerine karşı ve zorunlu din derslerinin kaldırılması talebiyle düzenlenen mitingde Alevilerin yaşadığı diğer birçok problem konu edildiği gibi hükümetin Orta Doğu politikalarından Alevilerin duyduğu rahatsızlık da dile getirildi.

Sıhhiye Meydanı'nda 12.00'de başlatılan mitingde düzenleyici kurumlar adına yapılan konuşmaların yanı sıra Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu adına da bir konuşma gerçekleştirildi. Konuşmalar esnasında pek çok kez Kobane'de IBSİD'e karşı direnen Kürt halkının mücadelesine destek mesajları verildi, Türkiye'de de protesto gösterilerini bastırmak amacıyla uygulanan polis ve asker şiddeti ile Hizbullah ve başka çetelerin saldırılarına karşı dayanışma çağrıları yapıldı. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB'nin yanı sıra birçok sol grubun ve partinin destek verdiği miting programın tamamlanmasının ardından sona erdirildi.