Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi İş Başında

29-30 Mart 2014’te Atina’da gerçekleştirilen II. Avrupa-Akdeniz İşçi Konferansı’nda gündeme gelen (konferansın bildirgesinin linki: http://gercekgazetesi.net/uluslararasi/ii-avrupa-akdeniz-isci-konferansinin-bildirgesi) sonuçlar ve beklentilerin ardından Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi, Balkanlar’da 2013 ve 2014’te Bulgaristan ve Bosna’dan Yunanistan ve Türkiye’ye kadar uzanan bölgede patlak veren mücadelelerde yer almış olan aktivistlerle bağ kurmak ve sosyal hareket içinde ve solda sürmekte olan politik-ideolojik tartışmalara müdahale etmek üzere yoğun bir politik faaliyet başlattı. Kaçınılmaz bir şekilde, Avrupa Birliği’nin bölgedeki acımasız yaptırımlarına ve Ukrayna ve Macaristan’dan Yunanistan ve Fransa’ya kadar tüm Avrupa’da yükselişte olan faşizme karşı mücadelemizin yanı sıra asıl Ukranya’daki patlama ve Donbas’ta yaşanan ayaklanma farklı toplantılarımızda tartışmalarımızın odak noktası hâline geldi.


Haziran ayında Saraybosna’da, Dünya Sosyal Forumu tarafından düzenlenen uluslararası etkinlikteki birçok panele konuşmacı olarak müdahale edip I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünü anımsatarak devrimci enternasyonalist çizgimizin, Dünya Sosyal Forumu’nda etkin rol oynayan tüm pasifistlerden, reformculardan ve Avrupa Birliği yanlılarından farklı olduğunu aramıza bir set çekerek açıkça belirttik. Hem Saraybosna’da, hem de özellikle 2014 Şubatı’nın proleter ayaklanmasının kaynayan kazanı olan Tuzla’da verimli tartışmalar yaptık. Yurttaşlar Plenumu’ndaki (bir tür Halk Meclisi ya da tabandan oluşan Sovyet tipi örgüt) ülke aktivistleriyle dostane ilişkilerin temellerini attık.


Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılan tartışmalarla çabalarımızı daha da geniş bir alana taşımış olduk. 1-3 Temmuz 2014’te Genel Sekreter Savas Mihail-Matsas başkanlığındaki EEK delegasyonu, Rakovski Merkezi adına, korkunç bir bankacılık ve hükümet krizinin hem ülkeyi hem de Avrupa bankacılık sistemini salladığı sırada Bulgaristan’ı ziyaret etti (bunun hemen ardından Portekiz’deki Espirito Sancto Bankası krizi İtalya, İspanya ve Yunanistan’ı kasıp kavurdu).


Karadeniz kıyısındaki Varna şehrinde, EEK’i davet etmiş olan Dayanışma Merkezi tarafından düzenlenen, başarılı bir halka açık toplantı gerçekleştirildi. Varna Dayanışma Merkezi, Şubat 2013 isyanında yer alan ve aynı zamanda Atina’daki II. Avrupa-Akdeniz İşçi Konferansı’na katılan genç işçiler tarafından kurulmuştur. Toplantıda düzinelerce gençle beraber Bulgaristan Sosyalist Partisi’nden (eski Komünist Partisi) ve (Bulgaristan Komünist Partisi’nden ayrılmış olan) Bulgaristan İşçi ve Köylü Partisi’nden  temsilciler vardı. Yunanistan’daki sınıf mücadeleleriyle ve EEK’in izlediği yolla ilgili ayrıntılı bir rapor sunduktan sonra, Ukrayna hakkındaki analizlerimizi ve durduğumuz yeri II. Avrupa-Akdeniz İşçi Konferansı Bildirgesi ve Güneydoğu Ukrayna’daki silahlı ayaklanmanın ardından yaydığımız Uluslararası Bildiri’de ifade bulduğu tarzda açıkladık. Tepki çok olumluydu. Bulgaristanlı yoldaşlarımızın Ukrayna’daki durum ile kendi ülkelerindeki durumun arasındaki bağları görmeleri hiç de zor değildi: "piyasa ekonomisine geçiş"in çuvallaması, ABD ve AB emperyalizminin rolü, oligarkların işlevleri… Şunu belirtmek zorundayız ki Balkan Sosyalist Federasyonu perspektifi, sadece bizim için değil aynı zamanda Bulgaristan ve Sırbistan’daki devrimciler ve aktivistler için de gittikçe daha yaygın bir görüş hâlini almaya başlamıştır.

Toplantı akşam 8’de başladı fakat Merkez’de genç yoldaşlarla yaptığımız tartışmalar ertesi sabahın erken saatlerine dek sürdü. Ayrıca ortak adımlarımızla ilgili pratik kararlar alındı.

EEK delegasyonu Varna’dan Sofya’ya geçti. Burada da Otonom İşçiler Sendikası’yla verimli tartışmalar gerçekleştirdik.

Şunu açıkça görüyoruz ki NATO’nun eski Yugoslavya’ya açtığı savaş sırasında NATO’ya karşı kurulmuş olan Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi, nispeten hareketsiz bir dönemin ardından Balkan halklarının kendilerini devrimci sınıf mücadelesinin içinde bulmasıyla tekrar güçlü bir şekilde harekete geçmektedir.

 

Ukrayna

Bu kısa raporda, Ukrayna’daki krizle ilgili olarak düzenlemiş olduğumuz çok sayıda faaliyetin arasında sadece bazılarını aktarmak isteriz.

Temmuz’da Atina, Selanik ve Volos’ta düzenlenen Irkçılık Karşıtı Festivaller’de Yunan Solu’ndan Syriza ve Antarsya ile Ukrayna’dan Sol komünist örgüt Borotba’dan (Mücadele) bir temsilci yoldaşın da katıldığı panellerde Ukrayna konusundaki fikirlerimizi paylaştık.

      
RedMed ağından, II. Avrupa-Akdeniz İşçi Konferansı’na da katılmış olan iki yoldaşımız Ukrayna’nın Odesa kentini ziyaret etti. Yerel aktivistlerle birinci elden irtibat kurma, yalnız emperyalist medya kuruluşlarının değil, (liberal “uçsol’’un da dâhil olduğu) Avrupa solunun da örtbas ettiği Ukraynalı faşistlerin işlediği suçların gerçekliğini görme şansı yakaladılar.

Yunanistan’ın başkenti Atina’daki en büyük meydanlardan biri olan Nea Smyrni’de (Yeni İzmir) EEK ve gençliği Devrimci Gençlik Örgütü (OEN) 11 Temmuz’da, emperyalist taarruz altındaki Donetsk ve Gazze halklarıyla Dayanışma Festivali’ni başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Festivalimizde birçok tanınmış radikal tiyatro ve müzik grupları yer aldı. Ana konuşmacılar EEK’ten Savas Mihail-Matsas ve OEN’den Nikos Ciris idi. Onlarla beraber, Donbas Havzası’ndan üç Ukraynalı işçi kürsüye davet edildi ve konuşmalarını yaparlarken kalabalığın arasında bulunan öteki delegeleri şu an kuşatma altında olan Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bayraklarını, bizim Dördüncü Enternasyonal’in kırmızı bayrağıyla beraber yükseltiyordu.

12 Temmuz 2014

Bu metin İngilizce aslından Türkçe'ye Serhat Çetin tarafından çevrilmiştir.