İstibdada karşı mücadele anti-emperyalizm ile kazanılır

AKP bir yıldır memleketi OHAL ile kontrol altında tutmaya çalışıyor. İçine girdiği her çıkmazı OHAL ile aşacağını düşünen AKP Suriye savaşını körüklüyor, siyasi baskıyı artırıyor, toplumsal muhalefeti susturmaya çalışıyor, gerek işten atmalarla gerekse kazanılmış hakları tırpanlayarak işçi sınıfına saldırıyor. Üniversiteleri baskı altında tutarak polisi ve yargısıyla, atadığı rektörlerin açtığı soruşturmalarla öğrenci gençliği sindirmeyi amaçlıyor. Tüm bunları yaparken de sermayeye ve emperyalizme yaranma çabalarından ödün vermiyor. AKP hükümeti patronlara OHAL'in onların güvencesi, emperyalist şirketlere ise memleketin kapılarının onlara sonuna kadar açık olduğunu belirterek adeta güven saçıyor. Çünkü onların geleceği sermaye ve emperyalizm ile iyi geçinmekte yatıyor. Bunların bedelini ise halka ödetmekten geri durmuyorlar.

Ancak bizim geleceğimiz, altını çizerek söyleyelim, istibdadı kabullenmek ile sermayeyle uzlaşıp emperyalizmin kapılarını aşındırmak arasında gidip gelmiyor. Özellikle vurguluyoruz çünkü istibdadın alternatifi olarak uzlaşmayı, emperyalizmden medet ummayı seçip, halka 2019 seçimlerini hedef olarak gösterenlere karşı da verilecek bir mücadelemiz var. Çünkü AKP istibdadını kurarken, yaranmaya çalıştığı sermayeye, emperyalizme başka bir açıdan dilenerek, onlardan medet umarak halkı 2019 seçimlerine odaklamaya çalışmak düpedüz hedef şaşırtmaktır. AKP'ye karşı mücadele ederken onun sırtını dayamaya çalıştığı kaynaklara karşı da mücadele etmek zaruridir. Çünkü hak gasplarının da siyasi baskıların da genç işsizliğin ve geleceksizliğin de Ortadoğu'daki savaşların da sorumluları AKP olduğu kadar, sermaye ve emperyalizmdir.

Türkiye gençliği sermayeye, emperyalizme karşı mücadele geleneğine sahiptir. Deniz Gezmişlere dayanan anti-emperyalist gelenek bugün de istibdada karşı mücadelenin temel taşı olmak zorundadır. Özgür bir gelecek patronlardan, emperyalizmden medet umarak değil, ancak ve ancak onlara karşı mücadele ederek kazanılır.

Ankara’dan DİP’li Öğrenciler

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ağustos 2017 tarihli 95. sayısında yayınlanmıştır.