Devrimci gençliğin anti-emperyalizm ateşi: 6 Ocak 1969

Devrimci gençliğin anti-emperyalizm ateşi: 6 Ocak 1969

6 Ocak 1969 tarihinde, devrimci gençlik ODTÜ’yü ziyaret eden Vietnam Kasabı” lakaplı ABD Büyükelçisi Robert Komerin arabasını ateşe verdi. Gençliğin adım adım yükselttiği anti-emperyalizm mücadelesinde Komerin ateşe verilen arabası anti-emperyalizm mücadelesinin ateşi oldu.

Türkiyede devrimci gençliğin yükselttiği anti-emperyalist mücadele, 6 Ocak 1969 tarihinde ODTÜ’ye taşındı. O gün, Türkiyeye ABD Büyükelçisi olarak atanan, emperyalist ABDnin Vietnam işgalinde rol oynaması sebebiyle Vietnam Kasabı” lakabını alan Robert Komer, ODTÜ’yü ziyaret etmek istemişti. Komerin ODTÜ’ye gelişi, aralarında Sinan Cemgilin ve Ulaş Bardakçı’nın da bulunduğu devrimci öğrenciler tarafından fark edildiğinde, gençliğin Amerikan emperyalizmine karşı haklı öfkesi, Komerin arabasını ateşe verdi. Devrimci gençliğin çaktığı anti-emperyalizm kıvılcımı ateşe dönüştü. Komerin arabasından çıkan o ateş, Türkiyede anti-emperyalizm mücadelesinin ateşi oldu, bütün memlekete yayıldı, yangına dönüştü.

Bir, iki, üç daha fazla Vietnam!

Tüm dünya halklarına umut olan Vietnam’ın efsanevi anti-emperyalist mücadelesi devrimci gençliğe de umut olmuştu. O umut Komerin aracını yakarken de öğrencilerin dillerindeydi: Bir, iki, üç daha fazla Vietnam!” Haykırdıkları slogan ve verdikleri mücadele ile devrimci gençlik de tam olarak bunu yapıyordu, daha fazla Vietnam” oluyorlardı.

Emperyalizm bugün de dünya halklarının başlıca düşmanı olmaya devam ediyor. Yeri geliyor halkları birbirine kırdırıyor, yeri geliyor darbelerle, katliamlarla dünyayı kan gölüne çeviriyor. Emperyalizm devam ediyor, emperyalizme karşı verilen mücadele de devam ediyor.

Dünün hatırası değil, bugünün mücadelesi

68 devrimci gençliğinin vermiş olduğu bu mücadeleyi bizler gururla taşıyoruz, örnek alıyoruz. Onların yaktığı anti-emperyalizm ateşi dünün hatırası değildir. O ateş, bugüne ışık tutuyor. Emperyalizme ve onların, istibdadda ve düzen partilerinde cisimleşen yerli işbirlikçilerine karşı verdiğimiz mücadelede önümüzü aydınlatıyor. Emekçi halkın emperyalist boyunduruktan kurtulması için bir mücadele programı oluşturuyor. Türkiyenin NATOdan çıkması, başta İncirlik ve Kürecik üssü olmak üzere bütün emperyalist üslerin derhal kapatılması, Siyonist İsrail ile ilişkilerin kesilmesi ve bütün anlaşmaların iptal edilmesi ile örülecek bir anti-emperyalizm programı oluşturuyor. Biz devrimci gençliğe de, böyle bir anti-emperyalizm programı etrafında birleşmek ve bir kez daha bu mücadeleyi yükseltme vazifesi düşüyor. Sinanların, Ulaşların, Komerin aracını yakarken haykırdıkları sloganı haykırma vazifesi düşüyor: Bir, iki, üç, daha fazla Vietnam!” diyebilmek için mücadele etme vazifesi düşüyor!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2021 tarihli 136. sayısında yayınlanmıştır.