PCL-EEK-DİP bildirisi: Tunus’ta Ennahda ile Devrimci Kamp arasına kan girdi!

Aşağıdaki metin, geçen hafta Tunus’ta bir sosyalist partinin önderine yapılan suikast karşısında İtalya’dan PCL, Yunanistan’dan EEK ve Türkiye’den DİP’in birlikte yayıladığı bildirinin metnidir. Metin Fransızca olarak kaleme alınmış ve RedMed sitesinde yayınlanmıştır. Burada yayınlanmakta olan, Fransızca metnin Türkçe’ye çevirisidir. Çeviri, Selim Sonatlı yoldaşımıza aittir.

Birleşik Demokrat Yurtseverler Partisi Genel Sekreteri ve bu partinin dâhil olduğu Devrimin Hedeflerinin Gerçekleştirilmesi İçin Halk Cephesi önderlerinden Şükrü Belaid’in katli, Tunus Devrimi ve Arap dünyasındaki sınıf mücadeleleri açısından muazzam önemi haizdir. Bu cinayetin siyasi muhalefete karşı Nidaa Tunes (Tunuslu’nun Çağrısı) partisi sorumlusu Lütfi Necd’in 18 Ekim 2012’de linç edilmesiyle başlamış şiddet atmosferinin neticesi olduğuna en ufak şüphe yoktur. Kendine Devrimin Muhafazası Birlikleri diyen Ennahda milislerinin ve Selefi çetelerin küstahlığı son zamanlarda iyiden iyiye azıtmıştı. Ennahda’nın Şura Meclisleri geçtiğimiz hafta sonu Necd’in katillerinin serbest bırakılmasını talep eden bir önergeyi kabul etti. Muhaliflere yönelik şiddete ruhsat anlamına gelen bu kararın ardından özellikle solcuları hedef alan bir dizi saldırı patlak verdi. 2 Şubat’ta Birleşik Demokrat Yurtseverler Partisi’nin Kef kentindeki bölgesel toplantısına hücum edildi. Bizzat Şükrü Belaid, Ennahda’nın siyasi suikastlere yeşil ışık yaktığını öldürülmesinden hemen önceki gece televizyonda söylemişti. Ertesi gün öldürüldü. Bu cinayetin sorumlusunun Ennahda olduğuna, zanlının da Devrimin Muhafazası Birlikleri içinde aranması gerektiğine ilişkin en küçük şüphe duyulamaz.

Bizler, her üçü de DEYK (Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluş Koordinasyonu) üyesi olan EEK (Devrimci İşçi Partisi/Yunanistan), PCL (Komünist İşçi Partisi/İtalya) ve DİP (Devrimci İşçi Partisi/Türkiye) olarak, bu iğrenç cinayeti lanetliyor, hadisenin aydınlatılmasının ve faillerinin yargılanarak cezalandırılmasının Tunus Devrimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekiyoruz. Tunus Devrimi, Şükrü Belaid’in alçak katillerine adaleti er ya da geç dayatacaktır.

Tunuslu devrimci yoldaşlarımıza taziyelerimizi iletiyor ve bazılarıyla politik farklılıklarımız rağmına, alay eder gibi devrimi muhafaza etmeye talip olmuş karşıdevrimci çetelerce tırmandırılan saldırganlık karşısında kendileriyle mutlak surette dayanışma halinde bulunduğumuzdan müsterih olmalarını temenni ediyoruz.  Hadiseler bir kez daha gösteriyor ki, Tunus’da olsun, tüm Arap dünyasında olsun, devrimin geleceğini güvence altına almak ve 2011’deki hedeflerini temin, ancak ve ancak kır ve kent ezilenlerini sevk ve idare edecek işçi sınıfının hegemonyası altında gerçekleşecek Sürekli Devrimle mümkündür. Bu devrimin muzaffer olması için, kitleleri o zafere taşıyacak işçi sınıfı öncüsünün devrimci partisi şarttır. Ancak ve ancak bu tipte bir parti Muhammed Buazzizi ve yoldaşlarınca başlatılmış, bugün şehit düşmüş Şükrü Belaid’in daha iki ay önce kendileriyle omuz omuza mücadele etmiş olduğu Siliana’nın genç işsizleri tarafından sahip çıkılarak sürdürülmüş olan devrimi tamamlayabilir. Her Tunuslu devrimci böyle Leninist bir partiyi devrimci Marksist program temelinde inşaya girişmekle yükümlüdür.

Bizler DEYK seksiyonları olarak her bir ülkede Leninist bir parti ve bunun ayrılmaz bir parçası olarak yeni bir enternasyonal inşa etmek hedefi doğrultusunda Tunus’un tüm devrimci militanlarıyla işbirliğine hazır olduğumuzu buradan ilan ediyoruz.

Şükrü Belaid suikasti aydınlatılsın!

Suikast failleri cezalandırılsın!

Ennahda-CPR-Ettakatol hükümeti  yıkılsın!

Tunus’da Sürekli Devrim için ileri!

07 Şubat 2013

Partito comunista dei lavoratori (PCL- Komünist İşçi Partisi), İtalya

Ergatiko Epanastatiko Komma (EEK-Devrimci İşçi Partisi), Yunanistan

Devrimci İşçi Partisi (DİP), Türkiye

 

Français: Du sang s’est coulé entre Ennahda et le camp révolutionnaire en Tunisie !