Halkın sağlığı için ön cephede savaşan sağlık emekçilerinin talepleri acilen karşılanmalıdır!

Halkın sağlığı için ön cephede savaşan sağlık emekçilerinin talepleri acilen karşılanmalıdır!

Hastanelerde doktorlar, hemşireler, idari personel ve sağlık alanında çalışan tüm işçiler Koronavirüs salgınına karşı en ön safta mücadele etmekte ve bu yüzden harcadıkları emeğin yanında büyük risklerle de karşı karşıya kalmaktadırlar.

Ülkemizde henüz Koronavirüs vakası tespit edilmeden önce, Devrimci İşçi Partisi olarak, salgın olasılığına karşı hükümetin alması gereken acil önlemleri içeren bildirimizi yayınlamıştık (https://gercekgazetesi.net/dip-bildirileri/koronaviruse-karsi-kari-degil-yasami-savunmaya-oncelik). Bildirimizde, halkın sağlığını ilgilendiren böyle bir durum için ülkede “sağlık seferberliği” ilan edilmesini, sağlık çalışanlarının ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının ve çalışma düzeninin planlanmasını talep etmiştik. Bunun nedeni, salgınla mücadelenin odak noktasında sağlık çalışanlarının olmasıydı.

Bildirimizde, sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının görmezden gelinme olasılığına karşı şu uyarıyı yapmıştık: “Bu gibi olağanüstü durumlarda, geçmiş deneyimler, özellikle sağlık personelinin insanlık dışı çalışma şartlarında çalışmaya zorlandığı yönündedir. Bu tehlikenin farkında olup, başta doktorlar olmak üzere görev alacak sağlık personelinin (Özel hastanede ve kendi adına çalışanlar da dahil) planlaması buna göre yapılmalıdır…” Mevcut tablo maalesef öngörümüzü doğrular niteliktedir. Hükümet, ihtiyaçları karşılama konusunda acz içindedir. Dahası, önlemler alma ve sürece müdahale etme gerekliliğine karşı hâlâ direnmektedir.

Olağanüstü durumlar olağanüstü tedbirleri gerektirir. Sağlığa değil, paraya öncelik tanıyan bu sistemde emekçilerin sağlığı ancak piyasa karşıtı, kamucu önlemler alınarak korunabilir. 

Devrimci İşçi Partisi, bu perspektifle görevini topluma ve insanlığa hizmet bilinciyle yerine getiren sağlık emekçilerinin ve işçilerinin mücadelesini selamlamakta, taleplerini desteklemekte ve aşağıdaki talepleri ileri sürmektedir:

 • Dünyada virüsten ölümlerin en çok yaşandığı meslek grubu olan sağlık çalışanlarının sağlık taramaları düzenli periyotlarda ayrı bir çalışma ekibi oluşturularak yapılmalıdır.
 • Sağlık çalışanlarına maske başta olmak üzere, tam koruyucu özel giysiler ve kişisel koruyucu ekipman hiçbir sağlık çalışanı mağdur olmayacak şekilde eksiksiz sağlanmalıdır.
 • El antiseptiklerine kolay ulaşım sağlanmalı, tedarikte güçlük çekiliyor ise firmaların elindeki mallara el koyulmalıdır.
 • Aciliyet taşımayan tüm poliklinik ve ameliyat işlemleri durdurulmalıdır
 • Piyasada stokçuluk yapan firmalar tespit edilip, elindeki malzemeye bedelsiz el koyulmalı ve kamulaştırılmalıdır.
 • Maske, diğer koruyucu giysiler, antiseptikler ve benzeri her türlü malzemede stokçuluk, istifçilik, vurgunculuk, karabosacılık yapan bütün şirketlere işçi denetiminde el konulmalıdır.
 • Özel aracı olmayan sağlık çalışanlarının salgın süresince hastanelerden temin edilecek ve gerekli sağlık ve hijyen koşullarını sağlayacak servisle işe gidip gelmeleri sağlanmalıdır. Sağlıkçıların sağlığı toplumun sağlığının sigortasıdır.
 • Görevlendirmelerde her türlü torpil ve kayırmaya son verilmelidir.
 • Görevlendirmeler şeffaf ve denetlenebilir olmalı ve belli süreli döngülerle (rotasyon) yapılmalıdır.
 • Çalışma saatleri düşürülmeli, vardiya sayıları arttırılmalıdır. Bunun gerçeklik kazanabilmesi için ataması yapılmamış sağlık emekçilerinin, belli bir planlama dahilinde atamaları yapılmalı ve keyfi güvenlik soruşturması bariyerleri kaldırılarak derhal göreve başlamaları sağlanmalıdır.
 • Kendi hesabına çalışan, muayenehane sahibi doktorların özel hasta bakımına son verilerek, bu doktorlar yanlarındaki sağlık çalışanları ile birlikte kamu hastaneleri başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında merkezi bir planlama ile gerekli ihtiyacı karşılayacak şekilde görevlendirilmelidir.  
 • Her sağlık çalışanına, salgının sosyal ve ekonomik etkisinden en az düzeyde etkilenmesi için, bir maaş ikramiye verilmelidir.  
 • Okulların ve kreşlerin tatil edildiği düşünülürse, çalışan anne-babadan en az birinin idari izinli sayılması sağlanmalıdır.  
 • Sağlık çalışanlarına, çalıştığı ortamların stres düzeyi ve psikolojiye olumsuz etkisi düşünüldüğünde, belli aralıklarla ücretli izin kullandırılmalıdır.
 • Şüpheli hastanın geldiği durumda hastanelerde hastayla temas halindeki tüm sağlık çalışanlarına testin yapılması sağlanmalıdır.
 • 184 derhal düzgün işleyen bir sistem haline getirilmeli, böylece Korona virüs kuşkusu yaşayan hastaların bütün sağlık kurumlarına akarak, sağlık görevlilerini ve diğer vatandaşları tehdit altında bırakması engellenmelidir.
 • Sağlık kuruluşlarında ortak kullanım alanlarının sık aralıklarla dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
 • Hamile, yasal süt izni kullanan, engelli, kronik hastalığı bulunan sağlık çalışanları derhal ücretli izne ayrılmalıdır.
 • Öncelikle sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını en iyi bilecek olanlar yine kendileridir. Bu nedenle sağlık kuruluşlarında çalışanların söz sahibi olduğu komiteler kurulmalı, mevcut uygulamalar bu komiteler aracılığı ile hayata geçirilmelidir.
 • Göstermelik değil gerçekten etkili kriz masaları kurularak sağlık çalışanlarının sevk ve idaresi sağlanmalı. Bütün önlemler ve uygulamalar Türk Tabipler Birliği ve sağlık emekçileri sendikaları başta olmak üzere sağlık emek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan kurullarca denetlenmelidir.
 • Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Medipol Hastanesi olmak üzere Korona virüse karşı kamu hastaneleri ölçüsünde mücadeleye katılmaktan kaçınan tüm özel sağlık kuruluşları derhal kamulaştırılarak fiziki olanakları ve personeli salgına karşı mücadele için seferber edilmelidir.