DİP Bildirisi: Ekmek ve hürriyet için 1 Mayıs'a

İşçi emekçi kardeş!

Sen ki ekmeğini taştan çıkarırsın. Patronların verdiğiyle değil alınterinle kazandığınla yaşarsın. Senden, ailenden, çocuğunun geleceğini çalarak zenginleşen patron sınıfından hakkını da yine mücadele ederek alacaksın!

1 Mayıs meydanları ekmek kavgasının meydanıdır! Sen de orada sınıfının safında yerini almalısın!

İşçi emekçi kardeş!

Özelleştirmelerle ne kadar fabrika varsa satıp savdılar. Şimdi de memleketin son kaleleri şeker fabrikalarını haraç mezat satmaya girişiyorlar. Halkın birikimlerini yağmalıyor, patronlara peşkeş çekiyorlar. Her satılan fabrikayla yerli yabancı tekellerin kasasını doldurup, halkın geleceğini kararttılar.

1 Mayıs meydanı haramilere dur diyeceğin, geleceğini savunacağın meydandır!

İşçi emekçi kardeş!

Emperyalistler senin düşmanındır. Türkü, Kürdü, Arabı, Farsıyla tüm halklar dostundur, kardeşindir. Ülkeyi yönetenler emperyalistlerle gizli, tutanaksız pazarlıklar içinde. Halkları birbirine düşürüp emperyalizmin ve sömürgeci sermayenin çıkarlarını güdüyorlar. Halktan esirgedikleri sadakati NATO’ya gösteriyorlar. Başta İncirlik olmak üzere emperyalist üslere, gözleri gibi bakıyorlar.

Sen bu ülkeyi sokakta bulmadın. Ne kazandıysan emperyalistlerle birlikte değil onlarla savaşarak kazandın. Yine kazanacaksın.

1 Mayıs meydanı halkların kardeş olduğu meydandır!  Sen de orada kardeşlerinle birlikte yerini almalısın! Emperyalizme meydan okumalısın!

İşçi emekçi kardeş!

Elinde kalan son hakkına kıdem tazminatına göz diktiler, sendikalaşanı işten atıyorlar, grevleri yasaklıyorlar. OHAL’le patronların önünü açıp, işçinin emekçinin karşısına dikiliyorlar.

Sen hiçbir hakkını havadan almadın. Her hakkını söke söke aldın, grev hakkını grev yaparak kazandın! Dün hürriyetini padişahları devirip kazandın. Yarın da istibdadı yeneceksin! Padişahlığa son veren milli mücadelenin meclisi gibi, ama bu sefer ekmek ve hürriyet kavgasında yükselecek zincirsiz bir Kurucu Meclisle Türkiye’yi yeniden kuracaksın! Devrimlerin öncüsü olacaksın!

1 Mayıs meydanı hürriyet kavgasının meydanıdır!

İşçi emekçi kardeş!

Gücüne güven. Birlik ol ve örgütlen. Gelecek senindir!

1 Mayıs işçinin emekçinin bayramıdır! 1 Mayıs meydanı senin meydanındır!  Senin partin olan Devrimci İşçi Partisi’nin saflarında olmalısın!

Tüm gücünle haykırmalısın:

Türkiye NATO’dan çıksın, İncirlik üssü kapatılsın!

Fabrikalar bankalar devletin, devlet işçinin olacak!

Kahrolsun istibdad, yaşasın hürriyet!

 

Bildiriyi PDF formatında indirmek için buraya tıklayın. 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2018 tarihli 103. sayısında yayınlanmıştır.