DİP 6. Kongre Belgeleri (5): Corç İbrahim Abdullah’a Özgürlük!

DİP 6. Kongre kapak 5

Gerçek gazetesi ve internet sitesinde daha önce haberleştirdiğimiz Devrimci İşçi Partisi'nin 6. Kongresi'nin kararlarından 37 yıldır Fransız emperyalizminin elinde tutsak bulunan Lübnanlı komünist savaşçı Corç İbrahim Abdullah ile dayanışma amacıyla kabul edilen "Corç İbrahim Abdullah’a Özgürlük!" başlıklı kararı aşağıda yayınlıyoruz. Kongre ile ilgili tüm belgelere buradan ulaşabilirsiniz. 

Filistin direnişinin Lübnanlı komünist savaşçısı Corç İbrahim Abdullah, 37 yıldır emperyalizmin elinde tutsak. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Lübnan Silahlı Devrimci Grupları saflarında anti-Siyonist mücadelenin en önünde yer alan Corç Abdullah yoldaş, 1984 yılında Fransız emperyalizminin Siyonist devlet ile birlikte düzenlediği bir operasyon sonrası tutsak düştü. O tarihten bu yana, dünya emperyalizmi bu enternasyonalist savaşçıyı kendine hedef seçti. Fransa kanunlarına göre 1999’dan bu yana serbest bırakılabilir durumda olan Abdullah yoldaş, son 22 yıldır pişmanlık göstermediği söylenerek Fransız emperyalizminin zindanlarında tutuluyor. Sonradan ortaya çıkan belgeler, ABD emperyalizminin, dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın 2013 yazdığı bir mail ile Fransız hükümetine Corç Abdullah’ı zindanda tutmanın bir yolunu bulmayı salık verdiğini gösteriyor.

Bu son kısım Corç Abdullah’ın bugün Ortadoğu komünistleri için ne anlama geldiğinin de adeta bir özeti. Devrim davasını savunmaktan, anti-Siyonist ve anti-emperyalist mücadeleyi sahiplenmekten geri adım atmadığı için fazladan 22 yılı “of” demeden zindanda geçiren bir komünist. ABD emperyalizminin, Fransız emperyalizminin ve Siyonist oluşumun karşısında tek cephe olduğu Ortadoğulu bir devrimci savaşçı. Bir devrimciye bundan büyük onur, bundan büyük taltif olur mu?

Corç Abdullah yalnız bir tutsak değildir, Corç Abdullah’ı savunmak ise bir insan hakları meselesine indirgenemez. Corç Abdullah davası, bugün emperyalizmi, Siyonizm’i ve bölgenin gerici iktidarlarını karşısında, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın ilerici güçlerini ise arkasında toplayan bir bayrak halini almıştır. Devrimci İşçi Partisi, bu bayrağa, Ortadoğu’nun bir devrimci Marksist partisi olarak, en güçlü biçimde sarılıyor. Başta Amerikan üsleri olmak üzere emperyalist üslerden arınmış bir Ortadoğu’nun, Siyonist kanserden kurtulmuş bir Ortadoğu’nun, işbirlikçi ve gerici iktidarlardan arınmış bir Ortadoğu’nun, yani en ileri aşamasında Ortadoğu Sosyalist Federasyonun en hâkim tepelerinde Corç Abdullah’ın simgelediği bayrağı mutlaka dalgalandıracağız. O güne kadar Corç Abdullah’ın serbest bırakılmasını ve kendi isteği uyarınca ülkesi Lübnan’a gönderilmesini talep etmekten vazgeçmeyeceğiz.

Corç İbrahim Abdullah’ın mücadelesi, mücadelemizdir. Düşmanları, düşmanlarımızdır.

Corç İbrahim Abdullah’a derhâl özgürlük!