Güney Afrika’dan MESS sözleşmesine selam!

Güney Afrika’dan MESS sözleşmesine selam!

Ekim ayı Afrika’nın bize coğrafi olarak en uzak ama siyasi bakımdan çok önemli bir ülkesinde güçlü bir greve tanık oldu. Güney Afrika’nın metal işçileri sendikası NUMSA o ülkenin MESS’i olan SEIFSA (Güney Afrika Çelik ve Makine Sanayii İşverenleri) örgütünün işkolu görüşmelerinde önerdiği enflasyonun altında kalan ücret artışına karşı greve gitti. Grev üç hafta sürdü ve sonunda NUMSA’nın istediği ücret ile SEIFSA’nın başta önerdiği ücret arasında bir yerde, enflasyon oranının üzerinde anlaşma sağlandı. Böylece Güney Afrikalı metal işçileri bir yoksullaştırma taarruzuna karşı başarıyla direnmiş oldu.

Yol haritasına sınıf mücadelesi yazılınca…

Güney Afrika Gerçek gazetesinin gündemine bu yıl üçüncü defa giriyor. Bu bir rastlantı değil. Ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk devasa sorunlar olarak bu ülkeyi kasıp kavuruyor. Buna karşılık, yıllardır uyuşturulmuş olan işçi sınıfı 2014-2015 yıllarından itibaren başını kaldırmış durumda. En önde de metal işçileri ve onların sendikası NUMSA geliyor.

Ağustos sayımızda “Ya devrim, ya barbarlık!” başlığı altında bir dizi ülkeyi beraber ele alırken Güney Afrika’da yoksulların çaresizlikten ve umutsuzluktan mağaza ve alışveriş merkezlerini nasıl kundakladığını ve yağmaladığını, dükkân sahiplerinin de buna karşı nasıl paralı katillerle yağmacıları soğukkanlı biçimde kurşunlattığını anlatmıştık. İşsizliğin yüzde 40’larda gezdiği bir toplumdan söz ediyoruz.

Ama bu umutsuzluğa karşı mücadele eden bir güç var. Ülkenin sol hareketinin ve en önemli sendika merkezi COSATU’nun sistemin bütünüyle emrine girmesiyle geçen 20 yıldan (1994-2014) sonra zincirlenmiş COSATU’dan kopan metal işçileri sendikası NUMSA (400 bin üye) 800 bin üyesi olan bir konfederasyon (SAFTU) kurdu. Ama işçi sınıfının sadece sendikal alanda mücadele etmesinin yeterli olmadığı bilinciyle ve eski solun artık düzenle bütünleştiğini tespit ederek bir de siyasi partinin kuruluşuna ön ayak oldu: RSWP yani Sosyalist Devrimci İşçi Partisi.

İşte işsizliğin ve yoksulluğun doruğuna yükseldiği bu toplumda, “kardeşim o kadar işsiz var, en düşük ücrete çalışmaya hazır, sendika grev yapsa da sonuç elde edemez” diyenlere inat, işçinin örgütlü gücünü grev fonuyla destekleyen NUMSA metal işçisinin enflasyonun altında bir ücrete razı edilmesini engelledi. Sınıf mücadelesi en zor koşullarda bile kazanılabiliyor. Yeter ki verende yürek olsun, doğru yöntemlerle verilsin. MESS sözleşmesinin esas büyük tartışmalarının önümüzde olduğu bu zaman diliminde, siyahi sınıf kardeşlerimizin zaferini kendi zaferimiz kabul edelim, onlara yürekten bir selam yollayalım!

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Kasım 2021 tarihli 146. sayısında yayınlanmıştır.