Bu hafta sonu (25-26 Haziran), Rakovski Merkezi ve RedMed tarafından düzenlenecek anti-emperyalist ve savaş karşıtı uluslararası konferansa yoğun ilgi

Bu hafta sonu (25-26 Haziran), Rakovski Merkezi ve RedMed tarafından düzenlenecek anti-emperyalist ve savaş karşıtı uluslararası konferansa yoğun ilgi

Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi ve RedMed tarafından çevrimiçi olarak örgütlenen Acil Uluslararası Savaş Karşıtı Konferans bu hafta sonu gerçekleşecek. Konferans Rakovski Merkezi’nin iki üye örgütü, Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) ve Türkiye’den Devrimci İşçi Partisi’nin ev sahipliğinde yürütülecek. Rakovski Merkezi’nin diğer üyeleri de konferansın tasarlanmasına ve gerçekleşmesine katkı sunuyor: Rusya’dan üç örgüt, Birleşik Komünist Partisi (OKP), Rusya Komünistleri Partisi (RPK), Sovyetler Birliği Derneği (ASU) ile birlikte Batı Avrupa’dan iki örgüt, Finlandiya’dan MTL (Marksist İşçiler Birliği) ve Fransa’dan ROR (Proleter Devrimci Yeniden Doğuş).

Rakovski Merkezi 1999 yılında NATO’nun eski Yugoslavya’ya karşı yürüttüğü savaşın ateşinde doğdu. 2014 yılında Ukrayna’da seçilmiş hükümetin emperyalizm destekli ve bugün iktidarda olan Batıcı liberal ve Nazi/Banderacı kuvvetler bileşimi tarafından Maydan olaylarında devrilmesi sırasında ve sonrasında bu merkez uluslararası alanda son derece aktif oldu. Bu kuvvetlerin Ukrayna işçi sınıfına ve Rusça konuşan azınlığa saldırısına ve de Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin ikiz egemenlik mücadelelerine karşı yürüttükleri durmak bilmez savaş ve baskıya karşı mücadele etti. Böylece Avrupa’da birçok sol kesimin çizdiği pembe resmin aksine, Ukrayna’daki rejimin gerçek doğasını gözler önüne serdi. 

Diğer taraftan RedMed 2013 yılında, önce Tunus ve Mısır’da başlayan, sonra Arap dünyasının büyük bir kısmına ve de en sonunda Yunanistan ve İspanya’dan Türkiye ve Bosna-Hersek’e Akdeniz bölgesinin hem kuzeyden hem de güneyden tamamına yayılan emekçi kitlelerin devrimci mücadelelerinin muazzam yükselişine karşılık doğdu.

Bu ikili, Avrasya bölgesinin ve bu bölgenin ötesinde kalan ülkelerin işçi sınıflarının ve emekçi kitlelerin diri kuvvetlerini çetin bir kriz yaşayan ve gerileme içinde olan kapitalist üretim tarzının yarattığı derin ekonomik bozulmaya, faşizmin yükselişine, yeni bir dünya savaşı tehdidine, kısacası yeni bir barbarlığın dinamiklerine karşı anti-emperyalist ve enternasyonalist bir çabayla bir araya getirme gayesini temsil eder.

Rakovski Merkezi ve RedMed şu ana kadar Ukrayna savaşı üzerine iki ortak bildiri yayınlamıştır (http://redmed.org/tr/article/nato-rusya-ukrayna-krizine-iliskin-hristo-rakovski-uluslararasi-sosyalist-merkezi-bildirisi ve http://redmed.org/tr/article/rakovski-merkezinin-avrasya-akdeniz-ve-dunya-halklarina-1-mayis-bildirisi-dunya-savasi-ve). Bu bildiriler üye örgütler tarafından da imzalanmıştır. Bunların dışında tekil parti ve örgütlerin bildirileri ve liderlerinin analizleri de yayınlanmıştır.

Acil Uluslararası Savaş Karşıtı Konferans, NATO’yu ve emperyalizmi Ukrayna’daki savaştan ve Ukrayna halkının süregelen ızdırabından sorumlu tutmak doğrultusunda atılmış yeni bir adımdır. Daha şimdiden çok büyük bir ivme yakalamış olması ve dünya halklarının emperyalizme ve savaşa karşı mücadelesinde önemli bir silah olmayı vaat etmesi bakımından bu konferans emperyalizme ve savaşa karşı mücadelemizde bugüne kadarki bütün gayretlerimizin ötesine geçmiştir. 

Yoğun bir ilgi

Konferans çeşitli ülkelerden parti, örgüt, dergi ve bağımsız devrimcilerin yoğun bir olumlu yanıtı ile karşılandı. Şimdiden en az iki düzine ülkeden ve siyasi partilerden derneklere, teori dergilerinden dayanışma örgütlerine çok daha fazla sayıda örgüt konferansa katılmaya hazırlanmaktadır..

Çeşitlilik gösteren bu topluluk Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ile Afrika kıtalarına yayılmıştır. Bunlar arasında, genellikle böyle konferanslarda temsil edilmeyen Küba ve Belarus gibi ülkelerin yanında, hemen hemen hiç temsil edilmeyen Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkeler de var. 

Eski Sovyet cumhuriyetlerinden ve Varşova paktı ülkelerinden yoğun katılım

Konferansın en çarpıcı özelliklerinden biri eski Sovyet cumhuriyetlerinden ve Varşova paktı ülkelerinden parti, örgüt ve bağımsız devrimcilerin yoğun bir katılım gösterecek olması.

Ukrayna süreciyle askeri olarak ilişkili üç ülkeden komünist ve Marksistler kendi bakış açılarını paylaşacaklar. Ukrayna tarafından ilk olarak “Borotba” örgütü ve Odessa’daki anti-faşist direnişin bir üyesi olan ve 2014 baharında Halk Meclisi tarafından Odessa valisi olarak seçilen, daha sonra 2 Mayıs 2014’de Ukraynalı Naziler tarafından düzinelerce sendikacı ve işçinin canlı canlı yakıldığı trajik olaylarda yaralanan ve 2015’den beri Luhansk’da yaşayan Alexey Albu var. İkinci olarak ise bizim uzun zamandan beridir yoldaşımız olan, “Akıntıya Karşı” adlı örgütün üyesi ve Nazilerin Ukrayna’yı ele geçirmesinden beri Kırım’da yaşayan Yuri Şakin var.

Rusya tarafından ise, Rakovski Merkezi üyesi üç partinin liderleri arasından Evgenı Kozlov (RPK Genel Sekreteri), Yosif Abramson (RPK Merkez Komitesi üyesi), Daria Mitina (OKP Uluslararası ilişkilerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı) ve Mikhail Konaşov (“Sovyetler Birliği” Derneği) ile birlikte Artem Kirpiçenok (tarihçi), Tatiana Filimonova (Rusya Ulusal Kütüphanesi Plehanov Evi) ve Said Gafurov (gazeteci ve televizyoncu) katılacak.

Belarus komünist hareketinden ise katılımcı olarak Marksist Çevre grubundan Vaddim Vinnik ile birlikte bir başka yoldaşının da katılmasını bekliyoruz.

Bu ülkelere ek olarak eskiden “Doğu Bloku” olarak adlandırılan ülkelerden konuşmacılarımız da olacak. Macaristan’dan Marksist dergi Eszmélet’in yayın kurulundan Tamás Krausz ve Anamaria Artner katılacak. Bugünlerde Macaristan gibi bir Doğu/Orta Avrupa ülkesinden ender rastlanacak bir yayın olan ve geniş bir saygınlığa sahip bu dergi, Marksist Macar filozof György Lukács’ın geleneğinde kurulmuştur ve onu sürdürmektedir. Bunları Polonya’dan Ewa Groszewska, Bulgaristan’dan Daniela Penkova ile İliyan Stançev izlyor; her üçü de kendi ülkelerinde bağımsız olarak devrimci siyaset yürütmektedir.

Türkî coğrafyadan iki ülke de konferansta temsil edilecektir. Azerbaycan’da Leninist bir grup oluşturma sürecindeki devrimci Marksistler kendi bildirilerini okuyacaktır. Özbekistan’dan bir yoldaş da anti-emperyalist mücadeleye kendi katkısını sunacaktır.

Batı’daki bir dizi kilit ülkeden de katılım

Konferans Batı’nın emperyalist ülkelerindeki düşüncelerin yankılarını da dinleyiciler ile buluşturacak. Bugünkü savaşta anahtar rol üstlenen bir dizi ülke bunlar arasında olacak. Ukrayna savaşının başlangıcından hemen sonra NATO üyeliği için başvurması nedeniyle çok önemli bir konumda olan Finlandiya’yı Rakovski üyesi MTL temsil edecek. Hem kitlelerin mücadelesi hem de faşist tehlikenin yükselişi ve alt üst edici bir siyasi krize kapı açan seçimler sonrasında belki de Avrupa’da kilit ülke konumunda olan Fransa’dan ROR da söz alacak.  

İtalya, İspanya devletinin bir parçası olan Barselona ve İtalya bağlamında özgün siyasi konuma sahip Sardinya’dan katılacak devrimcilerle Batı Avrupa da temsil edilmiş olacaktır. Avustralya’dan iki aydın ve Sınıf Bilinci adlı bir siyasi örgüt de konuşmacılar arasında olacak. Ayrıca ABD’den bir devrimci ve İngiltere’den Bolşevik Eğilim adlı örgüt de konuşmacı olarak katılacak.

Latin Amerika’dan sesler

Latin Amerika’nın devrimci gelenekleri de konferansta yer alacak. Brezilya’dan PSOL örgütünün sol kanadı olan Centralidade de Trabalho’yu temsilen Angelica Lovatto konferansta konuşacak. Arjantin kökenli, San Paulo Üniversitesi’nde ders verdiği Brezilya’nın deneyimli devrimci Marksist savaşçısı Osvaldo Coggiola da örgütlenmesine büyük katkı sunduğu konferansta konuşacak.

Emperyalizmin kuşatması altındaki iki ülkeden de devrimci Marksist sesler duyacağız. Küba’dan comunistascuba.org sitesini ve Venezuela’dan Opción Obrera (İşçinin seçeneği) örgütünü temsilen iki yoldaş konferans katılımcılarıyla görüşlerini paylaşacak. Buna ek olarak Brezilya ve Arjantin’den katılacak bir dizi bağımsız devrimci de konferansta konuşma yapacak.

Afrika ve Orta Doğu

Rakovski Merkezi’nin iki sadık dostu konferansta olacak: Güney Afrika’dan apartheid karşıtı mücadelenin bugün de sosyalizm için savaşmaya devam eden iki emektarı. Orta Doğu’dan Arap Ülkeleri Kızıl Yardım örgütü (Lübnan) konferansta temsil edilecek. Coğrafi anlamdan ziyade siyasi olarak dünyanın birçok ülkesi ve bölgesine uzak olan İran’dan da aralarında bir işçi sınıfı mücadelesi önderinin de olduğu üç bağımsız devrimci söz alacak. 

Türkiye ve Yunanistan

Son olarak, önemi bakımından ötekilerden hiç de geri kalmayan bir nokta da, sıklıkla hakim sınıfların körüklediği jeopolitik ve jeostratejik gerilimlerin konusu olan iki komşu ülke Yunanistan ve Türkiye’nin konferansta yoğun biçimde temsil edilecek olması. Bu elbette bir tesadüf değil. Bu iki ülkede iki devrimci Marksist örgüt olan EEK ve DİP Rakovski Merkezi’ni inşa etmek, RedMed sitesini yürütmek için bugüne kadar ellerinden gelen her şeyi yapmıştır. Aynı zamanda bu partiler düşmanlık ateşinin sürekli körüklendiği iki ülkenin arasındaki kardeşliği en tavizsiz şekilde savunmuştur.

Aslında bu konferans bir başka açıdan da önemli: Öyle ki bu iki devrimci Marksist örgüt sadece NATO’nun Ukrayna’daki vekâlet savaşına karşı değil, aynı zamanda kendi ülkeleri arasında olabilecek bir savaşa karşı da savaşmaktadır. Çünkü Ege adalarının statüsünden Yunanistan’daki ABD üslerine kadar çeşitli sorunlar nedeniyle ve de Kıbrıs’ın hayaleti her zaman arka planda durur ve çok da uzak olmayan bir gelecekte mevcut hassas barışı tehdit ederken, geçtiğimiz haftalar ve aylar bu iki ülkenin sağ hükümetleri arasındaki gerginliğin yükselişine tanık oldu. Kıbrıs’tan katılım için de haber bekliyoruz.

Yunanistan ve Türkiye sadece EEK ve DİP tarafından temsil edilmeyecek. Türkiye’de DİP dışında dört örgüt katılım yönünde arzularını dile getirmiştir: Rakovski merkezinin uzun süredir dostu olan EHP (Emekçi Hareket Partisi), Teori ve Politika dergisi, Emperyalizm ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Platformu ve Devrimci Marksizm dergisi ile birlikte onun yıllık İngilizce yayını Revolutionary Marxism. Yunanistan’dan ise iki dost parti NAR ve OKDE-Spartakos’a ev sahipliği yapacağız.

Emperyalizmi yenmek ve Üçüncü Dünya Savaşı’na engel olmak için ileri!

Rakovski Merkezi ve RedMed olarak bu inisiyatifi alıp dünyanın dört köşesinden tüm bu parti, örgüt, dernek ve dergiler ile birtakım bağımsız devrimcileri tavizsiz bir anti-emperyalizm ve savaş karşıtı ruhla bir araya getirmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Konferanstaki tartışmaların burada bir araya gelen öğelerin kalıcı bir ortaklığına dönüşebilmesi ve NATO ile emperyalizme karşı daha büyük ve daha kuvvetli bir mücadele merkezi oluşturabilmek için elimizden geleni yapacağız. 

İnsanlık, dişiyle tırnağıyla yeryüzünde hayatı savunmak zorunda. Bu büyük davaya hepimiz katkıda bulunmalıyız.