Bakû Devlet Üniversitesi öğrencilerindan “parasız eğitim” eylemi

Baku

24 aralık 2019 tarihinde Azerbaycanın başkenti Bakû’de bulunan Bakû Devlet Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından bir eylem gerçekleştirildi. Öğrenciler 2 numaralı üniversite binasından üzerinde “Pulsuz tahsil” (Parasız eğitim) yazılı pankart astılar. Bu olay ülkede gündem oldu ve büyük bir yankı oluşturdu.

Eski Sovyet ülkesi olan Azerbaycan’da halk 71 yıl boyunca bir çok ilerici haklardan faydalandı. Nüfusun diğer katmanları gibi öğrenciler de belirli haklara (mesela, parasız eğitim hakkına) sahiptiler. İşsizlik, hiç kimsenin iş bulma kaygısı yoktu. Ulaşım, beslenme ve diğer tüm masraflar oldukça ucuzdu. Ama Azerbaycan’da işçi devleti dağıldıktan sonra restorasyon süreci başladı ve tüm halk gibi öğrenciler de devrimin getirdiği tüm kazanımları birer birer kaybettiler. Sovyet bürokrasisinin sebep olduğu sorunlarla birlikte yeni sorunlar katbekat çoğaldı. Eğitim sermayenin çıkarlarına ve serbest piyasaya uygun bir şekilde dönüşüme uğratıldı.

Şimdi ülkedeki tüm üniversite öğrencilerinin yüzde 58'i eğitim almak için para ödemek zorunda. Devlet ve özel üniversiteler işçi ailelerini tüm eğitim yılları boyunca soyup soğana çeviriyor. Güzel bir gelecek, yani bir iş bulabilmek için diploma ümidiyle üniversitelere gelen gençler eğitimleri bittikten sonra diplomalı işsizlere dönüşüyorlar. Gericiliğin her türlü görünümleri tekrardan geri döndü ve ya şiddetlendi: rüşvet, bilimdışı ve ırkçı eğitim, öğrencileri burs için yarıştırmak, öğrenci sendikalarının (birliklerinin) devletin hizmetine girmesi, öğrencileri devletin ve üniversite bürokrasisinin düzenlediği etkinliklere katılmaya zorlamak ve benzeri başka uygulmalar. Öğrenciler okurken çalışmak zorunda kalıyorlar. Eğitim görebilme hakkı özel okulda istediği bölümü okuyabilen zenginlere ait oldu.

Bakû Devlet Üniversitesindeki son gelişmeler öğrencilerin durumunu daha da kötüleştirmiştir. Üniversite dahilinde yemekhaneler özelleştiriliyor, rektörün ve üniversite bürokrasisinin yakınları ve akrabalarına satılıyor. Böylelikle yemekler yüzde 30-50 oranında pahalaştı. Öğrenciler için pahalı ulaşım da bir sorun. Pahalı ulaşıma itiraz eden öğrenciler tehditlerle karşılaştılar. Yatakhane berbat durumda. Devlet öğrencilerin en temel ihtiyaçlarını kaale almıyor.

Ülkenin en eski üniversitesi olan Bakû Devlet Üniversitesi her zaman öğrencilerin siyasal olarak etkin olduğu yer olmuştur. Artık barınma, yemek ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması için talepler yükselmeye başladı. Bu pankart işte bu iradenin tezahürü!

Hakikat Sosyalist Hareketi de bu mücadelede işçi ve köylü çocuklarının, geleceğin emekçilerinin, öğrencilerin yanındadır.

Image removed.