Aşı ve aşılama konusunda enternasyonalist çağrı!

vaccine2

Koronavirüs salgını ve salgınla mücadele tüm dünyada ilk gününden itibaren bir sınıf mücadelesi olarak yaşanıyor. Tüm dünyada, bir yanda evde kal çağrılarına rağmen evde kalamayan işçiler, salgına karşı savaşın en ön cephelerinden birinde ilk günden itibaren insan hayatı için mücadele eden sağlık emekçileri, diğer yanda bu koşullarda bile kârlarından başka bir şey düşünmeyen sermaye sınıfı ve onun hükümetleri. Aşı alanındaki gelişmelerle birlikte, salgının sona ermesi ihtimali ufukta göründüğü andan itibaren buna bir de devletler arasında daha fazla aşıyı kendisi için kapatma yarışı eklendi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüse karşı aşı üretimi ve aşılamanın nasıl yapılacağı uluslararası bir sorundur ve bu uluslararası soruna karşı ancak uluslararası bir çözüm üretilebilir. İşte bu doğrultuda Devrimci İşçi Partisi’nin de girişimiyle, “Ulusal bencilliğe hayır! Aşılamaya tüm ülkelerin ön safta mücadele eden sağlık ve huzurevi çalışanlarıyla başlansın! Uluslararası soruna uluslararası çözüm!” başlıklı bir çağrı yayınlandı. Kapitalist açgözlülüğün insan hayatını ayaklar altına almasına karşı, tüm ilaç devlerinin kamulaştırılmasını, her ülkede herkes için ücretsiz aşılamanın işçi denetimi altında yapılmasını savunan çağrı, Hristo Rakovski Uluslararası Sosyalist Merkezi, DİP, EEK (İşçilerin Devrimci Partisi, Yunanistan), OKP (Rusya Birleşik Komünist Partisi, Rusya Federasyonu), RPK (Rusya Komünistleri Partisi, Rusya Federasyonu), “Sovyetler Birliği” Derneği, Devrimci Proleter Yeniden Doğuş (ROR, Fransa), Marksist İşçi Birliği (MTL, Finlandiya) ve Dokumentalni (Bulgaristan) olmak üzere 9 farklı siyasi parti ve grubun imzasıyla yayınlandı.

ABD, Bulgaristan, Polonya, Kanada, Venezuela ve İtalya’dan destek

İngilizce, Fransızca, Türkçe, Yunanca, Rusça, İspanyolca, Farsça, Azerbaycan Türkçesi ve Fince olarak 9 farklı dilde yayınlanan, ulusal bencilliğe hayır diyen, kapitalizmin vurduğu prangalara karşı insan hayatını savunan çağrı farklı ülkelerde de yankı buldu. ABD’de burjuvazinin iki partisinden bağımsız, emekçilerin gerçek çıkarlarını temsil eden, işçi sınıfı politikası güdecek bir partinin inşası doğrultusunda faaliyetlerini yürüten İşçi Partisi için Birleşik Cephe Komitesi (UFCLP - United Front Committee for a Mass Labor Party) bildiriyi imzaladığını açıkladı. Bulgaristan ve Polonya’dan gelen destek imzalarının yanı sıra Kanada’daki Sosyalist Eylem (Socialist Action), çağrıyı bütünüyle desteklediğini açıklarken uluslararası alanda ilişki içinde olduğu örgütleri sahip çıkmaya çağırdı. Venezuela’dan Opción Obrera (İşçi Seçeneği), çağrıya katıldığını açıklayarak sitesinde yayınladı. İtalya’da ise Partito Comunista dei Lavoratori (Komünist İşçi Partisi) bildirinin içeriğine katıldığını belirterek bildiriyi yukarıdaki imzalarla kendi sitesinde yayınladı.

Aşı Bildirisi Küba Comunistas sayfasında yayında

Küba’dan gelen desteğin gösterdiği: İnsanlığın kurtuluşu için işçi sınıfının iktidarı

Çağrıya karşılık veren seslerin arasında en anlamlısı ise Küba’dan gelen ses oldu. Küba’da restorasyona karşı mücadeleyi savunan komünistlerin bir araya geldiği bir çevre olan Comunistas çağrıyı şu açıklama ile birlikte sitesinde yayınladı: “Kapitalist dünyadan Covid-19'a karşı aşılamada, insanların hayatları pahasına da olsa yalnızca kâr elde etmek isteyen çok uluslu ilaç şirketlerinin hesaba katmadığı bir şeyin, sağlık çalışanlarına öncelik vermenin talep edildiği bu acil çağrıyı aldık. Küba böyle bir sorunla karşı karşıya olmasa da, kitlesel ve ücretsiz bir biçimde herkes aşılanacak olsa da, Comunistas Yayın Kurulu olarak bu bildiriye katılıyoruz; çünkü dünya işçi sınıfının devrimci mücadelelerinin bir parçası olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çağrıya katılın!” Küba’dan yükselen bu ses, devrimin kazanımları bakımından atılan tüm geri adımlara rağmen, Küba’nın, sadece salgının başında bütün dünyaya gönderdiği doktorları ile değil aynı zamanda insanlığın kurtuluşu için işçi sınıfının iktidarının ne anlama geldiğini göstermesi bakımından da bir umut ışığı olduğunu ortaya koyuyor.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2021 tarihli 136. sayısında yayınlanmıştır.