Gassân Kenefânî Siyonistlerce 50 yıl önce katledildi, anti-emperyalizmi dimdik ayakta!

Gassân Kenefânî Siyonistlerce 50 yıl önce katledildi, anti-emperyalizmi dimdik ayakta!

Siyonist hareketin 1948'de Filistinlileri bir etnik arındırmaya tâbi kılarak İsrail adı verilen devleti kurmasını sağlayan, 1917 yılındaki Balfour Deklarasyonu'nu takip eden süreçte Britanya emperyalizminin Siyonist projeyi desteklemesiydi. Britanya emperyalizmi, Fransa emperyalizmi ile kol kola Ortadoğu'yu sömürgeleştirirken, Filistin'e yönelik Yahudi göçü de bu iki devletin emperyalist planlarının bir parçası halini almıştı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra emperyalist kampın yeni patronu ABD olmuş, bu ülke de İsrail'in kurulmasını ve sonrasında tüm Filistin'i ele geçirmesini kendi çıkarlarının bir parçası olarak görmüştü. Emperyalistler ve Siyonistler ittifak halinde bugüne kadar geçen sürede bölgede sayısız katliama imza attılar ve bölge halklarına kan kusturdular. Bu yüzden, Filistin halkının Siyonizme karşı davası, sadece İsrail'e karşı bir mücadele olmanın çok ötesinde, insanlığın başındaki en büyük bela olan emperyalizme karşı da bir davadır.

8 Temmuz 2022 günü, bu gerçekliği çok erken bir aşamada haykıran, mücadelesini de bu enternasyonalist bilinçle yorumlayan Gassân Kenefânî’nin Siyonistlerce katledilmesinin 50. yıldönümü. Hem Filistin edebiyatının önemli kalemlerinden biri, hem de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi’nin (FHKC) sözcülerinden olan Kenefânî, halkının mücadelesi için çok doğru bir biçimde şu saptamayı yapıyordu: “Filistin davası sadece Filistinlilere ait bir dava değildir. Çağımızın ezilen ve sömürülen kitlelerinin bir davası olarak, nerede olursa olsun, her devrimcinin davasıdır." Kenefânî, hedefi de çok doğru bir biçimde saptamıştı: "Emperyalizm vücudunu dünyanın üzerine yatırmış durumda. Başı Asya’nın doğusunda, kalbi Ortadoğu’da. Arterleri Afrika ve Latin Amerika’ya uzanmakta. Nereden saldırırsanız saldırın, ona zarar verirsiniz ve dünya devrimine hizmet edersiniz." Kenefânî, Arap milliyetçiliğinden, Nasırcılıktan kopup Marksist bir yaklaşımı benimsemiş ve davasının enternasyonal bir davanın parçası olduğunu hemen kavramıştı. Katledilmeseydi, çalışma odasının duvarına kocaman bir resmini astığı Che’nin enternasyonalizminin sadık bir mirasçısı olacağını düşünmemek için bir neden yok.

Bu Siyonist alçaklığın 50. yılında Filistin halkının bu yiğit evladının, Filistin halkının kurtuluşu için durmadan dinlenmeden çaba sarf eden bu çalışkan militanın anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Adını ülkemizdeki devrimcilerin her daim hatırlamasını, sözlerini kendilerine rehber almasını sağlayacağız. Uğrunda yaşamını verdiği, Nehir’den Deniz’e özgür Filistin’in kurulması için biz de çalışacağız.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Temmuz 2022 tarihli 154. sayısında yayınlanmıştır.