Dünya barışının baş düşmanı NATO ve emperyalizmdir!

nato karşıtı imza kampanyası

Geçtiğimiz yüzyılda sosyalizme ve dünya işçi sınıfına karşı kurulan ve o günden günümüze kadar eylemleriyle kanlı saldırılara ve terör eylemlerine yataklık eden NATO dünya barışını tehdit eden bir numaralı odaktır. Yugoslavya’nın parçalanması, Afganistan, Kuzey Afrika’ya dönük müdahalelerin, Yunanistan üzerinden Akdeniz’in, Doğu Avrupa ülkeleri üzerinden ise Karadeniz’in hedeflenmesi emperyalizmin yayılmacılık adımlarının en somut göstergeleridir. Bunların hepsinin arkasındaki emperyalist odağın NATO olduğu ise açıktır. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Irak işgali de NATO’nun başat güçleri olan ABD ve Britanya emperyalizmi öncülüğünde ve çok sayıda NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Emperyalizmin çıkarlarının daimi bekçisi ve Filistin halkının katili Siyonist İsrail, 2017’deki işbirliği anlaşmasından bu yana NATO’nun Ortadoğu’daki bir parçasıdır.
NATO, dünya üzerinde emperyalist yayılmacılığın askeri gücü ve savaşların baş sorumlusudur.

NATO, Avrupa’da Gladio, Latin Amerika’da ölüm mangaları, Türkiye ‘de işçi sınıfına, emekçi halka karşı Maraş, Çorum, 1 Mayıs katliamlarını, faili meçhulleri işleyen kontrgerilla olarak karşımıza çıkan, bugün Ukrayna’da neo-Nazi çetelerinin, paramiliter/karşı-devrimci yapıların örgütleyicisi ve yöneticisidir. NATO emekçi halkların ve işçi sınıfının baş düşmanıdır.  

 Putin'in milliyetçi ve devrim düşmanı politikaları NATO karşıtı mücadeleden geri durmamıza sebep olmayacaktır. NATO saldırganlığının karşısında devrimci ve sosyalist bir kuvvet oluşturmak, emperyalizmi nihai yenilgiye uğratacak mücadele yolunu da berraklaştıracaktır.

Emperyalizmin çıkarları adına, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra dur durak bilmeden genişleyen ve bünyesine yeni ülkeleri katan NATO yayılmacılığı gayri meşrudur ve buna karşı çıkılmalıdır.

 Ülkemizin 1952 yılında NATO’ya üyeliği Türkiye’yi emperyalizme daha bağımlı hale getirmiş ve emperyalist yayılmacılığın parçası yapmıştır. Türkiye’nin NATO üyeliğini de gayri meşru buluyor ve buna karşı çıkıyoruz. 6. Filo askerlerinin denize dökülmesinde sembolleşen Türkiye sosyalist ve devrimci hareketinin, işçi sınıfının ve gençliğinin anti-emperyalist birikim ve geleneğine sahip çıkıyoruz. Emperyalist saldırganlıkla her türlü ortaklığı ve işbirliğini reddediyoruz. 

 Bu çerçevede,

- Türkiye NATO üyeliğinden derhal çıkmalıdır.

- Ülkemizdeki tüm NATO ve ABD üsleri kapatılmalı, topraklarımızda NATO ve ABD askeri varlığına izin verilmemelidir.

- NATO’nun Ukrayna’daki emperyalist savaşına tek asker, tek kuruş, tek kurşun yok!

- Montrö Sözleşmesi hükümlerinin delinmesine izin verilmemeli, Karadeniz’e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin tahrikleri engellenmelidir.

Bizler ülkemizin bu suç örgütünün üyesi olmasını istemiyoruz! Memleketin ve dünyanın geleceği için sorumluluk almak isteyen herkesi Türkiye’nin NATO üyeliğine, ülkemizdeki NATO üslerine ve askeri varlığına karşı mücadele etmeye; NATO’ya karşı aklını, öfkesini ve gücünü birleştirmeye çağırıyoruz!

 

İlk İmzacılar

Abdullah Köktürk- Dr., Akademisyen

Adnan Serdaroğlu- DİSK Genel Başkan Yardımcısı, BMİS Genel Başkanı

Adem Yakar- Türkiye Sosyalist İşçi Partisi MYK üyesi

Ahmet Ediz Kankur- Devrimci Hareket Dergisi Yazı İşleri Müdürü

Alptekin Dursunoğlu- Gazeteci

Atilla Özsever- Gazeteci, Yazar

Atilay Ayçin- Eski Hava-İş Genel Başkanı

Alev Doğan- Gazeteci

Aysel Tekerek- Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı

Barış Terkoğlu- Gazeteci, Yazar

Barış Pehlivan- Gazeteci, Yazar

Barış Zeren- Yazar, Akademisyen

Barkın Asal- Dr., Akademisyen

Berkay Ustabaş- Devrimci Hareket

Beyzade Sayın- Eğitim-Sen İstanbul 6 No'lu Şube Başkanı

Buse Söğütlü- Gazete Yolculuk Editörü

Burak Sayım- Yazar, Siyaset Bilimci

Cemil Ozansü- Dr., Akademisyen

Cengiz Arın- Dr., Emekli Akademisyen

Cengiz Kılçer- Şair, Yazar

Çetin Ali Nergis- ADAM-DER Genel Başkanı

Deniz Ali Gür- KHK'li Akademisyen

Deniz Hakyemez- Yazar

E.Ahmet Tonak- Prof. Dr., Akademisyen

Ekim İsmi- Yeni Ülke Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Erçin Fırat- Devrim Hareketi Sözcüsü

Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi MKK üyesi

Ender Helvacıoğlu- Bilim ve Gelecek Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Engin Ayça- Sinema Yönetmeni

Ertuğrul Oruç- Dr., Devrimci Marksizm Dergisi

Fatih Yaşlı- Dr., Akademisyen, Yazar

Gökçe Çataloluk- Dr., Akademisyen

Gülsen Tuncer- Sinema ve Tiyatro Sanatçısı

Hasan Sivri- Gazeteci

Hasan Kırlangıç-İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası Genel Başkanı

Hayri Erol- Proleter Demokrasi için Birlik Sözcüsü

İlke Kızmaz- Müzisyen

İzge Günal- Prof. Dr., Akademisyen

İzzeddin Önder- Prof. Dr., Akademisyen

İzzet Mert Ertan- Dr., Akademisyen

Kemal Parlak- Sınıf Tavrı Sözcüsü

Korkut Boratav- Prof. Dr., Akademisyen

Kurtuluş Kılçer- Türkiye Komünist Hareketi MK üyesi

Kutlu Dane- Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Sözcüsü

Levent Dölek- Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Bona- Doç. Dr.,  Akademisyen

Merdan Yanardağ- Gazeteci, Yazar

Miriş Meryem Kurtulmuş- Doç. Dr., Akademisyen

Musa Özuğurlu- Gazeteci, Yazar

Mustafa Kemal Erdemol- Gazeteci, Yazar

Oğuz Oyan- Prof. Dr., 22-23-24. Dönem Milletvekili, İktisatçı, Akademisyen

Okan İrtem- Gazeteci, Yazar

Osman Tiftikçi- Yazar

Ozan Çoban- Müzisyen, Eczacı

Özdeniz Pektaş- Yazar, Çevirmen

Özge Akman- Emekçi Hareket Partisi Sözcüsü

Özgür Öztürk- Doç. Dr. ,Akademisyen, KHK'li

Özkan Atar- BMİS Genel Sekreteri

Rıfat Okçabol- Prof. Dr., Akademisyen

Sadık Usta- Yazar

Sadık Albayrak- Yenigelen Dergisi GYY- Yazar

Savaş Karabulut- Doç. Dr., Akademisyen

Semiha Özalp Günal- Dr., Akademisyen

Selçuk Çifci- BMİS Gebze 1 Nolu Şube Başkanı

Selin Aksoy- Avukatlar Sendikası Genel Başkanı

Serkan Gölbaşı- Dr., Akademisyen

Sevtap Metin- Doç. Dr., Akademisyen

Sungur Savran- Devrimci İşçi Partisi Genel Başkanı

Şevket Çavuşoğlu- FKF Genel Başkanı

Şiar Rişvanoğlu- Avukat, Gerçek Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Tamer Akgökçe- Emekli Yargıç

Turgut Koçak- Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı

Umut Kuruç- İlerici Kadınlar Derneği Genel Başkanı

Zeynep Büşra Islak- Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri

Not: İmzacı olmak isteyenler isim, soy-isim ve meslek bilgilerini [email protected] mail adresine iletebilirler.