Bolivya çalışma yaşını 10'a indiriyor

Kapitalistlerin bütün propagandasına rağmen, dünya sisteminin yoksulluğu, işsizliği, açlığı, sefaleti sürekli olarak yeniden ürettiğini herkes biliyor, ama sadece sosyalistler konuşuyor. Ama şimdi Bolivya'dan öyle bir haber geldi ki, bu tam karşı manşetlik. Hani karikatürlerde "yazısız" yazar, çünkü çizgi her şeyi anlatmaya muktedirdir. Biz de bu haberi olduğu gibi BBC Türkçe servisinin internet sitesinden aldık. "Yazısız" yayınlanmaya değecek bir haber çünkü. Ama çuvaldız burada sosyalizme batırılacak. On beş yıldır bizi Latin Amerika'nın bazı ülkelerinde, en başta Venezüella ve Bolivya'da sosyalizm olduğuna ya da sosyalist devrim yaşandığına inandırmaya çalıştı dünya ve Türkiye solunun çoğunluğu. Adı da "21. yüzyıl sosyalizmi". Alın size 21. yüzyıl sosyalizmi!

Bolivya'da çalışma yaşı indirildi. Artık ülkede 10 yaşındaki bir çocuğun okula gitmesi şartıyla kendisi adına çalışmasına izin veriliyor.

Yeni çalışma yasası 12 yaşındaki çocukların ise ebeveynin izin vermesi koşuluyla başka bir işveren için çalışmasını da kabul ediyor.

Bolivya Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia Linera, yeni yasaların Güney Amerika'nın en yoksul ülkelerinden biri olan Bolivya'nın ihtiyaçlarını yansıttığını söyledi.

Buna karşılık yeni yasal düzenlemeler çocuklara yönelik şiddete daha ağır cezalar getiriyor.

Çocuk öldürmenin cezası 30 yıl hapis olarak belirlendi.

Bolivya Kongresi tarafından bu ayın başlarında onaylanan yasa, Brezilya'yı ziyaret etmekte olan Devlet Başkanı Evo Morales'e vekalet eden yardımcısı Alvaro Garcia tarafından imzalandı.

Garcia, Morales'in çalışma yasalarına "realite ve hukuk, haklar ve uluslararası anlaşmalar arasında bir denge bulunması" yönünde müdahale ettiğini söyledi.

Diğer ihtiyaçlar

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Unicef'e göre Bolivya'da hali hazırda 500 bin çocuk aile bütçesine katkıda bulunmak için çalışıyor.

Çocuk hakları örgütleri iş bulmayı başaran gençlerin çoğunlukla okula geri dönmeyi istemediğini söylüyorlar.

Çocukların çoğu La Paz ve diğer Bolivya kentlerinin sokaklarında ayakkabı boyacılığı ya da işportacılık yapıyor. Fakat bir kısmı da madenlerde ve tarım işçisi olarak ağır koşullarda çalıştırılıyor.

Morales liderliğindeki sosyalist Bolivya hükümeti Bolivya'da aşırı yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü 15 yaşın altındaki çocukların çalışmasına izin verilmemesi gerektiğini söylüyor, ama bu yaşı gelişmekte olan ülkeler için 14'e indiriyor.

Bolivya Devlet Başkan Yardımcısı Alvaro Garcia, "Uluslararası sözleşmelere uygun bir yasa çıkarmak daha kolay olurdu ama uygulanamazdı çünkü Bolivya'nın realitesi başka, ihtiyaçları başka" diye konuştu.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çocukların çalıştırılmasıyla ilgili kuralları ihlal edip etmediğine karar vermeden önce yasayı incelediğini bildirdi.