Gebze’de 25 Kasım için işçi kadınlar öfkeleriyle, coşkularıyla, talepleriyle alanlardaydı!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için Birleşik Metal İş Sendikası’nın Kadın Komisyonu Gebze Kent Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi. Metal işçisi kadınlar şiddete, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı seslerini yükseltmek için 23 Kasım Çarşamba günü saat 17.30’da meydanda buluştu. Eyleme Petrol İş Sendikası üyesi kadınlar ve Gebze Kadın Platformu üyeleri de destek verdi.

İşçi kadınlar yağan yağmura rağmen sloganlarıyla, alkışlarıyla, ıslıklarıyla eyleme yoğun ve coşkulu bir katılım gösterdi. Meydanda “Yaşasın kadın dayanışması!”, “Kadın yaşam özgürlük!”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!”, “Şiddete, tacize, mobbinge son!”, “Kadın cinayetleri durdurulsun!” sloganları yankılandı. İşçi kadınlar aynı zamanda en gür sesleriyle İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediklerini haykırdı ve ILO 190’nın onaylanmasını talep etti.

Kadınlar eylemde “Metal İşçisi kadınlar şiddete karşı mücadelede en öne!”, “Ceza indirimlerinin cinsiyetçi uygulamasına son!”, “Yasaları uygula katillerden hesap sor!”, “Şiddete karşı özsavunma haktır!” yazılı dövizler taşıdı.

Basın açıklamamsını Birleşik Metal İş Kadın Komisyonu adına HT Solar Baştemsilcisi Gamze Fırat okudu. Metal işçisi kadınların taleplerini ise Sanel Fabrikası temsilcisi Seher Kaya okudu. Açıklamada yer alan talepler aşağıdaki gibiydi:

• Kadına yönelik şiddeti önlemek için bütüncül politikalar hayata geçirmelidir.  Bunun için İstanbul Sözleşmesi uygulanmalı, ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalı. 6284 sayılı Yasa etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

• Kadına yönelik her türlü ayrımcılık sonlandırılmalı, eşitlik politikaları hayata geçirilmelidir. İstihdamda, eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalı, cinsiyetçi iş bölümü sonlandırılmalı.

• Kadının üzerinden bakım yükünü alacak sosyal politikalar hayata geçirilmeli, ücretsiz kreş ve yaşlı bakımevleri yaygınlaştırılmalıdır. Ebeveyn izni, kreş uygulaması erkek işçileri de kapsamalıdır.

• Benim bedenim, benim kararım. Temel hak ve özgürlükler referandum konusu yapılamaz. Yasal güvence diyerek kadınların saçını, başörtüsünü, kılığını kıyafetini siyasi malzeme yapılmasını istemiyoruz.

• Toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan suçlarda, kadın cinayetlerinde cinsiyetçi indirim uygulamalarından vazgeçilmeli. 

• Sendikalar tüm demokratik emek ve meslek örgütleri kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerine karşı mücadeleyi politikalarının parçası haline getirmelidir.