Smart Solar’da işten atmalara karşı fiili grev başladı! İşçiler kendilerini fabrikaya kapattı!

Smart solar

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve güneş paneli üreten Smart Solar fabrikasında işçiler patronun sendikal hakları ihlal etmesine ve sendikalı işçileri işten atmasına karşı fiili greve gitti. İşten çıkartma kararının duyulmasının ardından akşam vardiyası fabrikayı terk etmedi ve fabrikaya gelen gece vardiyası da iş başı yapmayarak fiili greve katıldı. Fabrikada her iki vardiyadan yaklaşık 250 kişi bulunuyor.

İşten atmaya, patron baskısına son!

Eylemin başlamasının ardından Birleşik Metal-İş üyesi işçiler ve sendika temsilcileri gece geç saat olmasına rağmen fabrika önünde dayanışma için toplandı.  Üretimin tamamen durduğu fabrikada, kendilerini fabrikaya kapatan işçiler, işten atma kararının geri alınmasını ve patronun yetki için gerekli çoğunluğa sahip olan Birleşik Metal-İş sendikasıyla toplu görüşmeye başlamasını istiyor.  

Smart Solar fabrikasında Birleşik Metal-İş sendikası geçtiğimiz yılın Aralık ayında yetki için gerekli çoğunluğu sağlamış ve bu durum Çalışma Bakanlığı tarafından resmen tespit edilmişti. Resmi belgenin fabrikaya ulaşmasının ardından patron itiraz yoluna gitti ve fabrika içinde işçilere yönelik baskıları arttırmaya başladı. Mahkemelerdeki yetki tespit davalarının uzamasını fırsat bilen patron işçileri yıldırmaya ve öncü işçileri atarak, yetki kesinleşinceye kadar sendikanın gücünü kırmaya çalışıyor.  

Sadaka değil toplu sözleşme!

İşçiler bu saldırılara fabrika içinde alkışlı sloganlı eylemlerle, fabrika dışında kitlesel toplantılarla karşılık verdiler ve sendikal yetkinin sadece kağıt üstünde olmadığını tüm işçilerin Birleşik Metal-İş’in arkasında durduğunu gösterdiler. İşçilerin birliğini kıramayan patron tarafı en son olarak işten atmalara giriştiğinde ise işçiler bu sefer üretimden gelen güçlerini kullandılar. Patronun son anda işçileri kırmak için 2000 lira bayram ikramiyesi ve 1000 liralık market çeki vereceğini açıklaması da ters tepti. Smart Solar işçileri “biz tam da bu sebeple sendikalaştık, sadaka değil toplu sözleşme istiyoruz” diyor ve geri adım atmıyorlar.

Fiili grev hem meşru bir eylem hem de yasal bir hak!  

Fiili grev ve grev benzeri tüm eylemleri Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri uyarınca toplu eylem hakkı olarak hem meşru hem de yasal eylemler olarak kabul ediliyor. Ayrıca Yargıtay kararları ile (örn. Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 2014/7643 Esas, 2014/12368 Karar sayılı ve 04.06.2014 tarihli kararı) bu hak hukuki bir kazanım haline gelmiştir. Tüm bunlara ek olarak 17 Şubat 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesi’nin makul süre içinde tamamlanmayan yargılamaların sendika hakkı ihlali olarak kabul edilmesi gerektiğine dair kararı da ortadadır.

İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!

Tüm bunlar işçilerin eylemlerinin hem meşru hem de yasal olduğunu gösteriyor. Smart Solar patronu ise apaçık yasaları çiğnemekte, işçilerin sendikalaşma ve çalışma hakkını gasp etmektedir. Son derece yüksek kârlar elde eden, borsaya açılan ve yeni fabrikalar açma planları yapan bu şirket ağır sömürüyle elde ettiği aşırı kârlarını devam ettirmek için bu saldırıları yapıyor. Patronları bu derece pervasızlaştıran, arkalarında devletin olduğunu düşünmeleridir. Sermayenin her istediğini onlara veren istibdad rejiminin, konu işçilerin hak aramasına olduğunda gösterdi tavır da ortadadır.

Ancak Smart Solar’da işçiler birlik olmuş durumdadır, “hak verilmez alınır” düşüncesiyle, “sadaka değil toplu sözleşme” diyerek üretimden gelen güçlerini ortaya koymuştur. Arkasına istibdadı alan patrona karşı halkımız “iş aş hürriyet” diyen ve bunu sadece kendisi için değil tüm emekçiler ve halk için isteyen, bunun için direnen Smart Solar işçisinin arkasında durmalıdır. Birleşmiş ve örgütlü işçiler yenilmezler. Kazanan işçiler ve emekçi halk olacaktır!