Sağlık emekçileri insanca yaşama koşulları için mücadeleye devam ediyor

30 Haziran 2021 tarihinde Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Aile Sağlık Merkezi çalışanlarının yaşadıkları zorluklara hiçbir çözüm sunmamasının yanı sıra çalışma koşullarını daha da zorlaştıran yönetmelik, sağlık çalışanları için ceza yönetmeliği görevi görüyor. 

Yönetmelik, sağlık emekçilerinin ifade özgürlüğünü kısıtlayan, toplum sağlığı ve koruyucu sağlık çalışmalarının durumunun halktan gizlenmesini dayatan, ASM (Aile Sağlığı Merkezi) emekçilerinin iş yükünü arttıran ve kazanılmış hakların gasbına yol açan maddeler içeriyor. Buna göre ASM çalışanlarını sosyal medyada ya da basında çalışma koşullarının zorluğunu bildirmeleri durumunda 50 ceza puanı kesintisi ile cezalandırılacak ve üç kere olması hâlinde ise sağlık emekçisinin sözleşmesi feshedilecek. 

Sağlık emekçileri ise yönetmeliğin yayınlandığı Temmuz ayından bu yana sözleşmeye karşı olduklarını belirten bir dizi eylemler gerçekleştirdi; 10 Temmuz’da Ankara’da, 16 ve 27 Ağustosta tüm ülkede büyük çaplı bir katılımın olduğu iş bırakma eylemleri yaptı. Mücadelenin devamı olarak 11 Eylül'de Ankara'da, 7 Ekim'de İstanbul'da mitingler düzenlendi. 27 Kasım'da Beyaz Forum ile devam eden mücadele 4 Aralık’ta İzmir Gündoğdu Meydanı’na taşındı. Yağmur çamur demeden ülkenin dört bir yanından İzmir'e dayanışma için gelen sağlık emekçileri, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik Dayanışma Sendikası (BDS), Genel Sağlık-İş sendikası, İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED), İzmir Aile Sağlığı Çalışanları Derneği (İZASED), İzmir Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği (TAHUD) desteğiyle mitinge katıldı. 

‌  Sağlık emekçileri yönetmeliği kabul etmeyeceklerini ve mücadelelerinin süreceğini duyururken, doktor ve diş hekimlerini kapsayan iyileştirmenin tüm sağlık emekçilerine de yapılmasını gerektiğini vurguladı. Miting 6 Aralık’ta yapılacak iş bırakma eylemine çağrı ile sonlandı.