Öğretmenler susmuyor. Haklarını arıyor, ekmek ve hürriyet mücadelesinde biz de varız diyor!

öğretmenler susmuyor 2

Bütün itirazlara rağmen 14 Şubat 2020 tarihinde yürürlüğe giren Öğretmen Meslek Kanunu’na ilişkin öğretmenlerin haklı tepkileri devam ediyor. Bugün Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim-Sen üyeleriyle polis arasında gerilim yaşandı. Polis Eğitim-Sen genel merkezini bir saat öncesinden ablukaya alarak fiili gözaltı yaptı. İstibdadın polislerinin engellemeleri sonucu basın açıklaması Eğitim-Sen 1 No’lu Şube önünde yapıldı. Basın açıklamasında; kadrolu, sözleşmeli, ücretli, uzman ya da başöğretmen ayrımı ile öğretmenlerin arasındaki dayanışmayı bitirip, iş güvencesinin gasbına zemin hazırlayan öğretmen meslek kanunun iptal edilmesi talebi bir kere daha dile getirildi. Öğretmenler kapı kulu olmayacaklarını, Öğretmen Meslek Kanunu’nun iptal edilmesini, eşit işe eşit ücret istediklerini, yoksulluk sınırının üzerinde ücret taleplerini dile getirdiler. Eylem diğer sendikalara birleşik mücadele çağrısıyla sonlandı. Biz de Devrimci İşçi Partili Eğitim Emekçileri olarak istibdadın tüm saldırılarına rağmen gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık.