MKS Transformatör grevi hepimizin grevidir!

MKS Transformatör grevi hepimizin grevidir!

Kocaeli Çayırova’da bulunan MKS Transformatör fabrikasında Birleşik Metal-İş ile 2017’de başlayan sendikal örgütlenme süreci 2018’de yetki onayı ile sonuçlanmıştı. MKS yine aynı bölgede bulunan ve aynı sendikanın örgütlü olduğu Grid Solutions ve Schneider Electric fabrikalarına sipariş hazırlayan bir fabrika olmasına rağmen, patron yetkiye itiraz etmiş ve yıllar sürecek mahkeme süreci başlamıştı.

Mahkeme süreci boyunca patron taşeron firmalarla ve Özçelik-İş sendikası ile anlaşmak gibi örgütlülük kırma yöntemleri denemiş, tehdit ve rüşvet de kullanarak işçilerin örgütlenme iradesini engellemek istemişti. MKS işçileri onurlu mücadelelerinden vazgeçmeyip yakın zamanda belli olan dava sonucuna bağlı kesinleşmiş yetki tespitinin ardından Birleşik Metal-İş sendikasına üye olarak iradesini ortaya koydu.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte yasal toplu iş sözleşmesi süreci başladı fakat patron Birleşik Metal-İş sendikası ile görüşmeyerek Birleşik Metal-İş’e üye işçilere baskı uyguladı ve 14 işçiyi işten atarak saldırıya başladı. Birleşik Metal-İş sendikası önce 28 Şubat’ı grev tarihi olarak belirledi, ardından da 21 Şubat’ta Genel Başkan Adnan Serdaroğlu’nun da katıldığı bir basın açıklaması düzenlendi ve patrona anlaşması için son çağrı yapıldı. MKS patronu 28 Şubat grev tarihinden önce hukuksuz bir saldırı daha gerçekleştirdi ve Birleşik Metal üyesi işçilerin tamamını grev tarihinden önce işten çıkardı. Bir grup işçi ise zorla sendikadan istifa ettirildi.

MKS Transformatör fabrikasında yaşanan sendikal örgütlenme süreci bizlere işçi ve emekçiler aleyhine işleyen hukuki süreçleri seneler içinde arka arkaya göstermiştir. Örgütlenmeyi engellemek için işten atmalar, yetkiye itiraz, mahkeme sonucu ardından bile sözleşmeye yanaşmamak, yasal grevden hemen önce işçi atmaya devam etmek ve sarı sendikalar ile anlaşmak artık her patronun hedefindeki hamleler.

28 Şubat’tan itibaren devam eden MKS Transformatör grevi tüm işçi sınıfının grevidir. İçeride örgütlü işçi bırakmayan patrona karşı, kapıda süren greve işçi sınıfı ve emekçi halk tüm desteğini vermelidir. MKS işçisi yalnız değildir! Sermayeye ve onun çıkarlarını koruyan istibdada karşı yaşasın işçilerin birliği! Yaşasın MKS grevi!