Metal işçileri ek zam için mücadeleye başlıyor: MESS’i ezmek için ayrı gayrı yok, işgal grev direniş var!

Metal işçileri ek zam için mücadeleye başlıyor: MESS’i ezmek için ayrı gayrı yok, işgal grev direniş var!

Asgari ücrete gelen zamdan sonra sendikalı fabrikalarda saat ücretleri asgari ücret seviyesine gelmiş oldu. Özellikle metal işkolunda MESS’e bağlı fabrikalarda yıllardır grev yasaklarının gölgesi altında imzalanan sözleşmeler sebebiyle 10-12 yıllık işçilerin kıdem farkları ortadan kalktı ve saatlik ücretleri asgari ücret seviyesinde eşitlenmiş oldu. Bu da metal işçileri nezdinde haklı bir ek zam talebinin ortaya çıkmasına sebep oldu. Birleşik Metal-İş sendikası MESS’e bağlı fabrikalar başta olmak üzere münferit sözleşmelerin imzalandığı bazı fabrikalarda da 31 Aralık 2022’de geçerli olan ücretlere %20 oranında zam isteyeceğini ve bu amaç doğrultusunda gerekirse üretimden gelen gücünü de kullanacağını fabrikalarda duyurdu.

Türk Metalli işçiler de ek zam için seferber olmalı

Türk Metal sendikasının örgütlü olduğu MESS’e bağlı fabrikalarda da işçiler için durum aynı. Türkiye’nin en büyük ve en çok kâr eden fabrikalarından olan Ford, Renault, Tofaş, Mercedes gibi fabrikalarda 10 yıldır alınteri döken işçilerin saat ücretleri de asgari ücret seviyesinde. Bu sebeple Türk Metal sendikasında örgütlü işçiler de ek zam istiyorlar. Fakat bu talepleri sendikalarında karşılık bulmuyor. Bazı fabrikalarda yılbaşında verilen altın, prim gibi uygulamalarla birlikte Mart ayında alınacak olan enflasyon zammı bahane edilerek işçilerin ek zam talebinin önü kesiliyor. Türk Metal fabrikalarında örgütlü işçilerin bu bahanelere karnı tok. 2015’te nasıl Türk Metal’e ve MESS’e karşı fiili grevlerle bir tarih yazdılarsa bugün de tekrar tarih yazma günüdür. Metal işçileri sefaleti reddederek Birleşik Metal’de örgütlü kardeşleriyle birlikte topyekûn bir mücadeleye girmelidir.

MESS’i ezmek için ayrı gayrı yok, Birleşik İşçi Cephesi var!

2022 yılını Bekaert işçilerinin grev yasağını tanımayarak ekmek ve hürriyet için girdiği yolda kazandığı zaferle kapattık. Elba bant işçileri de patronun sefalet dayatmasını reddederek grev dediler ve haklarını söke söke aldılar. Kartonsan işçileri de ekmekleri için grevlerine devam ediyor. Bugün metal işçilerinin de bekleyecek bir günü dahi yok. 2023 yılı MESS’e karşı verilecek bir mücadele ile başlıyor. Hangi sendikadan olursa olsun işçilerin sorunu da düşmanı da ortak. Bu yüzden, mücadelemizde sendika ayrımı yapmadan, ek zam talebi etrafında birleşerek sendika yönetimlerini hakkımız olanı almaya zorlamalıyız. Bu mantıkla hareket ettiğimiz zaman MESS’i ezmeye giden yolda büyük bir adım atmış olacağız. Unutmamak gerekir ki saat ücretlerine ek zam için verilecek olan mücadele bir başlangıç olacaktır. Bu mücadele kazanıldığında “MESS saat ücretlerine ek zam vermez” ezberi bozulacak ve yıllardır MESS’in belirlediği sınırlar metal işçilerinin lehine değişecektir. Esas büyük mücadele ise 2023 yılının Eylül ayında başlayacak olan toplu sözleşme döneminde verilecektir. Bu kavgada ayrı gayrı yok. MESS’ten hakkımızı almaya giden yol Türk Metalli ve Birleşik Metalli işçinin omuz omuza mücadele edeceği bir birleşik işçi cephesinde birleşmesinden geçiyor. MESS’i ezmenin yolu budur. Zafer metal işçilerinin birleşik ve örgütlü mücadelesiyle gelecektir.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2023 tarihli 160. sayısında yayınlanmıştır.