Lila Kağıt’ta ekmek ve hürriyet mücadelesi devam ediyor

Lila Kağıt’ta ekmek ve hürriyet mücadelesi devam ediyor

Tekirdağ Çorlu'da bulunan Lila Kağıt fabrikasındaki direniş 7. ayını geride bıraktı. Kötü çalışma koşulları ve enflasyon karşısında her geçen gün hızla eriyen ücretlerini iyileştirmek, insanca çalışma ve yaşam koşullarına sahip olmak için örgütlenme yolunu seçen işçilere patronun cevabı işten atmak olmuştu. Selüloz-İş sendikasında örgütlendikleri için işten atılan ve fabrika önünde direnişe devam eden işçilerin haklılığı mahkemeler tarafından da tescil ediliyor. İşten atılan işçilerin işe iade ve sendikal tazminat davaları sonuçlanmaya başladı. Mahkemeleri kazanan işçiler direnişi kararlılıkla sürdürürken bir yanda da fabrika içinde sendikanın çoğunluğu elde etmek üzere örgütlenmeye devam ediyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bir süre önce Türkiye’de sendikalı işçi sayısının düşük olmasından yakınmıştı. Temmuz ayının sonunda da Selüloz-İş’in de üyesi olduğu Türk-İş’in kuruluş yıldönümünde, örgütlenme hakkını sonuna kadar savunduklarını söyledi, örgütlenme hakkına karşı çıkan kim olursa olsun onun karşısındayız, dedi. Lila Kağıt örneği, başka bir dizi örnek gibi Vedat Bilgin’in ve istibdadın ikiyüzlülüğünü gösteriyor.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ağustos 2022 tarihli 155. sayısında yayınlanmıştır.