Kumsuz!

2011 Türk-İş’in Genel Kurulu ile kapanacak. 8-11 Aralık arasında Türkiye işçi sınıfının en büyük örgütü yeni yönetimini seçecek. Kumlu Türk-İş’in başına AKP hükümetinin adamı olarak geldi. Şimdi ekonomik krizin yükünü işçi sınıfının sırtına yıkmaya çalışacak olan da AKP hükümeti. Kumlu’nun ödeyecek diyeti var. Türk-İş sizindir. Başkasına diyet ödeyenin işçi örgütünün başında yeri yok. Defedin haini!

2011 Türk-İş’in Genel Kurulu ile kapanacak. 8-11 Aralık arasında Türkiye işçi sınıfının en büyük örgütü yeni yönetimini seçecek. 2012 ise 20-22 Ocak tarihlerinde DİSK’in Genel Kurulu ile açılacak. AKP’nin işçi bürosu gibi çalışan Hak-İş dışındaki iki işçi konfederasyonu yeni yıla yeni ya da yenilenmiş yönetimlerle girecek.

2012 aynı zamanda dünya ekonomik krizinin Türkiye’ye yeniden geleceği yıl olacak. Bugün Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşanmakta olan sorunları Türkiye de tadacak. Bizim sınıfımız açısından en büyük sorun, işten çıkartmaların yeniden yükselmesinde ve işsizliğin muhtemelen 2009’daki yüzde 16’lık düzeyinin bile çok üstüne çıkmasında görülecek.

Hükümet, muhtemelen Türk-İş Genel Kurulu sonra, işten çıkartmaların patronlara yükünü azaltmak amacıyla kıdem tazminatlarının sermaye açısından sorun olmasına son verecek, böylece iş güvencesine en büyük darbeyi vuracak Kıdem Tazminatı Fonu projesini meclise getirecek. O arada, sendikal yasalar da muhtemelen nihayet meclise gönderilecek. Yeni işyerlerinin örgütlenmesinin önünde mutlak engeller gibi yükselen işyeri barajı ve noter şartını muhafaza edecek bir tasarı işçi sınıfına dayatılacak.

Bütün bunlar olup biterken Türkiye işçi sınıfının haklarını ve mevzilerini koruması için konfederasyonların başında mücadeleyi engellemek değil önünü açmak için çalışan yönetimler gerekir. Oysa Türk-İş’in başında oturan Mustafa Kumlu’nun dört yıllık sicili bir ihanetler silsilesinden oluşuyor. Kumlu işçi sınıfının büyük savaşlarında savaş meydanını terkedip düşmana iltihak eden bir generaldir.

İşçi sınıfının emeklilik, sağlık ve benzeri alanlarda kazanımlarına en büyük saldırı olan SSGSS görüşülürken yarı yolda meydanı terkeden o. 1 Mayıs 2008’de işçi hareketi ile hükümet Taksim alanı için kapışmışken, belirleyici muharebeden bir gece önce, 30 Nisan’da meydanı terkeden o. Tekel işçileri bütün işçi sınıfının önünü açacak kahramanca eylemleriyle Ankara’yı fethetmişken, hükümetin oyununu oynayıp Sakarya Muharebesi’nin kaybedilmesine yol açan o.

İşçiler siz de o haini terkedin. Onu Türk-İş’in başından defedin. Türk-İş’in bu Genel Kurulu’nda kullanacağınız oy, 2012 yılında ve ötesinde işinizi koruyup koruyamayacağınızı, çocuklarınızın bu ülkede işçilerin kendi dirençlerinin dışında tek iş güvencesi olan kıdem tazminatsız çalışıp çalışmayacağını, özel istihdam pazarı adı verilmiş köle tüccarlarının eline kalıp kalmayacağını belirleyecek.

Kumlu Türk-İş’in başına AKP hükümetinin adamı olarak geldi. Şimdi ekonomik krizin yükünü işçi sınıfının sırtına yıkmaya çalışacak olan da AKP hükümeti. Kumlu’nun ödeyecek diyeti var. Türk-İş sizindir. Başkasına diyet ödeyenin işçi örgütünün başında yeri yok. Defedin haini!