İstanbul Dişhekimleri Odası seçiminde toplumcu liste

İstanbul Dişhekimleri Odası seçiminde toplumcu liste

23-24 Nisan’da yapılacak İstanbul Dişhekimleri Odası Olağan Genel Kurulu ve Seçimi’nde 36 yıldır yönetimde olan Birlik Grubu’na karşı Toplumcu Diş Hekimleri grubu kendi listesiyle seçime giriyor. Yaklaşık 5 yıl önce bir araya gelen topluluk, örgütlülüğünü ileriye taşıyarak ilk kez bu seçimde yönetime aday oldu ve “Nasıl bir diş hekimliği ve diş hekimleri odası istiyoruz?” başlıklı bir bildiriyle seçim manifestosunu duyurdu.

AKP iktidarının yürürlüğe koyduğu, “Sağlıkta Dönüşüm” adını verdiği piyasacı sağlık sisteminin sağlık emekçileri üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken grup, kapitalist sağlık anlayışının hem sağlık emekçileri hem de emekçi halk için sefaletten ve sağlıksızlıktan başka bir şey getirmediğini ortaya koyuyor. Grup, Hastanelere veya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine başvuran hastaları birer müşteri olarak gören bu sağlık sistemine, karşı olduğunu ilân ediyor.

Bir diğer büyük problem olan sağlıkta şiddet yakıcı bir sorun olmaya devam ediyor. Toplumcu Diş Hekimleri bu sorunu, hastaların sağlıkçılara saldırısı şeklinde değil, tüm bir sağlık sisteminin emekçilere saldırısı şeklinde tarif ediyor. Grup, muayene ve tedavi sürelerinin arttırılması, iş yerlerindeki mobbingin sonlandırılması, hasta sayısına yetecek istihdamın sağlanması ve emekçi halkın ücretsiz, ulaşılabilir ve nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşması için mücadele edeceğini ilân ediyor.

Fakültelerden mezun olan diş hekimlerinin istihdam olanaklarının iktidar tarafından yaratılmadığı, halkın özellikle ihtiyacı olmasına rağmen yeterli diş hastanesinin açılmadığı ortamda Fakülteyi bitiren genç diş hekimleri özel hastane veya poliklinik patronlarının, yani piyasanın insafına terk edilmiş durumda. Salgın döneminde mezun olan diş hekimleri için durum daha vahim. Hasta başı eğitimlerin birçok fakültede salgın döneminde yeterli biçimde verilememesini bahane eden patronlar, genç hekimleri staj adı altında 4-6 ay süreyle ya ücretsiz ya da sefalet ücretlerinde çalışmaya zorluyor. Birçok işkolunda olduğu gibi patronların bu konuda eli rahat. Çünkü dışarıda çok sayıda işsiz diş hekimi var!

Toplumcu Diş Hekimleri, kamuda veya özel sağlık kuruluşlarında haftada 50-60 saati bulan çalışma saatlerinde sefalet ücretlerine çalışan, kendi muayenehanelerinde piyasanın saldırılarına karşı ayakta kalmaya çalışan meslektaşlarını 24 Nisan Pazar günü Şişli Nişantaşı Nuri Akın Lisesi’nde yapılacak seçimde meslek odasına sahip çıkmaya, oy kullanmaya ve desteğe çağırıyor.