Gemi söküm şantiyelerinde mücadele devam ediyor

Gemi söküm şantiyelerinde mücadele devam ediyor

İzmir’in Aliağa ilçesinde 22 gemi söküm şantiyesinin işçileri geçtiğimiz ay, kölelik ücretlerine karşılık 11 günlük fiili greve gitmişlerdi. Gemi söküm işçilerinin fiili grevi, 11 günlük önemli bir mücadelenin ardından sona erdi. Grev sona ererken işçilerin bu mücadeleden kısmi kazanımlar elde ettiği düşünülüyordu. Ancak işçilerin şantiyelere dönüşüyle beraber tablonun düşünülenden çok daha iyi olduğu görüldü. Birçok şantiyede işçilerin günlük ücretleri, grev öncesinde teklif edilen miktarın üzerine çıktı. Grev öncesinde işçilerin ücretlerinin bir kısmı bankaya yatırılırken bir kısmı elden ödeniyordu. Grev sonrasında işçilerin ücretlerinin tamamı bankaya yatmaya başladı.

Gemi söküm patronları, grev sırasında ve grev sona erer ermez, bazı işçileri işten çıkarmışlardı. Birkaç öncü işçinin dışında, işten çıkarılan işçiler de grev sonrasında yeniden işlerine döndüler. Özellikle işten çıkarılan işçilerin geri dönmeleri önemli bir kazanım olarak hafızalara kazındı. Gemi sökümde grevin hemen arkasından işçiler, yeni mücadeleler için hazırlanmaya başladı. İşçiler şantiyelerde bir yandan fiili grev sürecinin derslerini çıkarmak için güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirmeye devam ediyor. Diğer yandan çeşitli toplantılarda ve görüşmelerde şantiyeler arasında birliği sağlayarak yeni mücadeleler için neler yapılması gerektiğini tartışıyor.

Gemi sökümü işçileri yeni mücadeleler için hazırlanmaya devam ederken gemi söküm patronları da yeni mücadeleleri bastırmak için şimdiden hazırlık yapmaya çalışıyorlar. Patronların Aliağa dışından yeni işçi getirmeye başlaması, eskiden olanın aksine kendi aralarında bol bol toplantı yapmaları, işçilerin karşısındaki cephede de hazırlıkların devam ettiğini gösteriyor. 11 günlük fiili grevin ardından bu kez kazananlar işçiler oldu ama gemi sökümde müsabaka daha bitmedi. İşçiler, birtakım kazanımlar elde etmiş olsa da gemi sökümü gibi her türlü kuralsızlığın yaşandığı bir alanda sorunların bitmeyeceğini biliyorlar. Bu yüzden gemi söküm şantiyelerinin yeni mücadelelere sahne olacağını her fırsatta dile getiriyorlar. Gemi sökümü işçileri, bugün sınırlı da olsa elde ettikleri kazanımları korumak, gelecek mücadelelere bu sefer hazırlıklı olmak için saflarını sıklaştırıyor.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2022 tarihli 151. sayısında yayınlanmıştır.