Acarsoy Tekstil’de öncü kadın işçiler sendikal hakları için mücadele ediyorlar

Acarsoy Tekstil’de öncü kadın işçiler sendikal hakları için mücadele ediyorlar

Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Acarsoy Tekstil’de zorla dayatılan mesai uygulamasından, yemek molasının yetersizliğine, performansa dayalı çalışma baskısından, eşit olmayan ücretlere, uykusuz kalmamaları yönünde imzalatılan sözleşmelerden, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde yapılan ihmalkârlıklara kadar birçok konuda yapılan haksızlıklara karşı işçiler, Öz İplik-İş Sendikası’na üye olmayı ve haklarını savunmayı seçtiler. Öncülüğünü kadın işçilerin çektiği örgütlenmede asılsız tutanaklarla önce bir, sonrasında üç kadın işçi işten çıkarılarak fabrika önünde eyleme geçtiler.

Çoğunun kadın işçi olduğu Acarsoy Tekstil’de kadın işçiler bu çalışma koşullarını çok daha ağır yaşıyorlar. Kadın oldukları için aynı işi yapmalarına rağmen erkek işçilerden daha düşük ücret almaları, zam dönemlerinde performans uygulaması olmasına rağmen bunun göz ardı edilmesi, içtikleri çaya karışılması, namaz kılmalarına izin verilmemesi gibi birçok konuda kadın işçiler daha büyük baskılara maruz bırakılıyorlar. Patron bununla da yetinmemiş, geçmiş dönemlerde kadın işçilerle yapılan iş sözleşmesine iki yıl boyunca hamile kalmamaları yönünde madde eklemiş. Kabul etmeyen işçiler işe alınmamış. Hatta işten çıkarılma korkusuyla hamile kaldığını gizlemek için korse takan kadın işçilerden düşük yapanlar olmuş. Bu durum işçilerin itirazları ve şikâyetleri üzerine geri çekilmiş olsa da kadın işçiler yıllarca bu zulme maruz bırakılmışlar.

Şimdi bu haksızlıklara boyun eğmeyen dört öncü kadın işçi sendikalarıyla birlikte fabrika önünde eylemdeler. Yasal hakları olan sendikalaşma haklarını savunuyorlar. Arkadaşlarını korkmamaya, sendikaya üye olmaya ve kendilerine yapılan insanlık dışı muameleye dur demeye davet ediyorlar. “Güçlü olan biziz, bunu unutmayın!” diyorlar.

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2022 tarihli 151. sayısında yayınlanmıştır.