Atışkan Alçı işçileri grevin 34. Gününde kent merkezinde taleplerini yükseltti

Atakan Alçı grevi

Atışkan Alçı işçileri grevin 34. gününde Eskişehir kent merkezinde bulunan Atışkan Otel önünde basın açıklaması yaptılar. İşçileri yürütmek istemeyen emniyet güçlerinin patrona ait olan Atışkan Otel önünde ciddi bir güvenlik önlemi aldığı görüldü. Direnen Atışkan Yapı işçilerinin kararlılığı sonrası basın açıklaması yapıldı. İşçilerin örgütlü olduğu Kristal-İş Sendikasının çağrısıyla toplanan işçi ve aileleri "açlıktan ölmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz" sloganını atarak talepleri karşılanıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini haykırdılar. Toz, gürültü ve titreşim gibi işçi sağlığını tehdit eden risklerin bulunduğu fabrikada, 7 yıl ve üzeri kıdeme sahip işçilerin ücretleri ortalama asgari ücret seviyesinde bulunuyor. 

Patron tarafının önerdiği ilk altı ay için yüzde 9 zam mevcut enflasyon ortamında işçiler tarafından hakaret olarak algılanıyor. Yakacak, izin ödeneği, çocuk zammı ve giyim yardımı gibi kalemlerin de taleplerden çıkartılmasını isteyen patron adeta işçilere karşı savaş ilan etmiş durumda. İşçiler basın açıklamasında ülkenin ekonomik tablosundan işçilerin sorumlu olmadığı, krizin faturasının işçilere kesilmesine karşı çıktıklarını bunu kabul etmedikleri için grevde olduklarını ifade ettiler. Kristal-İş genel başkanı Bilal Çetintaş'ın yaptığı basın açıklaması sırasında işçiler sık sık alkış, ıslık ve slogan attılar. Sendika ve demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği eyleme katılım yoğundu. Atışkan Alçı işçilerinin grevinin kazanması her grev zaferi gibi Atışkan işçilerinin yanı sıra tüm işçi sınıfının bir kazanımı olacaktır.