Mitsuba işçileri haksız işten atmalara ve sendika düşmanlığına karşı fabrikayı terk etmiyor

Mitsuba fabrikası işgal grev direniş

Gebze’de bulunan Japon sermayeli Mitsuba fabrikasında metal işçileri sendika düşmanlığına ve haksız işten atmalara karşı direnişe geçerek üretimi durdurdu. İki vardiyada 100’den fazla işçi atılan arkadaşlarının geri alınması ve çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini alan Birleşik Metal-İş sendikasıyla Toplu Sözleşme masasına oturulması talepleriyle gece boyu fabrikayı terk etmediler. İşçiler fabrikanın içindeki eylemlerine kararlılıkla devam ediyor. Birleşik Metal-İş üyesi işçiler ve Gebze’den gelen birçok destekçiyle birlikte Devrimci İşçi Partili işçiler de gece boyunca fabrikanın önünde direnişe destek verdiler.   

Anayasayı ve yasaları çiğneyerek, işçileri haksız ve hukuksuz şekilde işten atan, resmi yetki alan sendikayı muhatap almayan Mitsuba yönetimi, bu hukuksuz tavrına ortak olması için polisi fabrikaya çağırdı. Polis de tomasıyla çevik kuvvetiyle yine patronların imdadına koştu. Ancak işçilerin kararlı duruşu kırılmadı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Genel Sekreter Özkan Atar’ın da fabrikaya geldikten sonra Kocaeli Valiliği tarafları bir araya getirmek istedi.

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın diyalog kurmakla ilgili bir sıkıntısı yok.  Ancak fabrikada yasa dışına çıkan ve sendikal sebeplerle işçi atan, işçiler üzerinde baskı kuran taraf Mitsuba yönetimi. İşçiler ise ILO sözleşmeleri, Anayasa ve yargı kararları ile hem yasal hem de meşru bir temele sahip olan “toplu eylem hakkı”nı kullanıyor. ILO sözleşmeleri ve Yargıtay kararları fiili grev ve işgal eylemlerini de “toplu eylem hakkı” kapsamında değerlendirmekte. Dolayısıyla polisin işçilere fabrikayı terk etme yönünde kurduğu baskı ve müdahale tehdidi tamamen hukuksuzdur. Polisin yasayı değil patronun çıkarlarını korumak üzere taraf tuttuğunu göstermektedir. İşçilerin patronun yasadışı işten atmalarına boyun eğmesi ve haklarından feragat edip geri adım atması beklenemez. Adım atması gereken patron tarafıdır.

Mitsuba işçilerinin fiili grev ve işgal eylemi, Gebze’de sendikal örgütlenmeyi kırmak için her türlü hukuksuz ve gayri meşru yola başvuran patronlara karşı tüm işçi sınıfının sahip çıkması gereken bir eylemdir. Eğer Türkiye’de fabrikalar, sermaye için bir ucuz emek cenneti, işçiler için ise birer cehennem olmasın istiyorsak bunu yolu sendikalarda örgütlenmekten, sendikalara sahip çıkmaktan ve işçilerin hakkını fiili eylemlerle söke söke almasından geçiyor.